imgimage6487327
Контактна інформація

n.khatniuk@kubg.edu.ua

Хатнюк Наталія Сергіївна

Професор кафедри публічного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Податкове право України
  •  Фінансове право України
  •  Банківське право України
  •  Міжнародне фінансове право України
  •  Правові засади оподаткування бізнесу
  •  Актуальні проблеми публічного права
  • Правові засади місцевого оподаткування
  • Господарське процесуальне право
  •  Господарське право

Біографія

1996-2000 рр. - навчалась у Національній академії внутрішніх справ України м. Києва Факультет підготовки
спеціальних підрозділів кримінальної міліції по боротьбі з організованою злочинністю та економічно злочинністю, за спеціальністю “Правознавство” (диплом з відзнакою) за спеціальністю "Правознавство" (кваліфікація юрист);

2000-2003 рр. - навчалась у докторантурі та ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ України;

2015-2018 рр. - навчалась у докторантурі ПрАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом" Навчально-науковий Інститут права імені князя Володимира Великого;

2003-2007 рр. перебувала на посадах науково-педагогічного складу у Національній академії внутрішніх справ України: 

2003-2006 рр. - викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національній академії внутрішніх справ України; 

2006-2007 рр. - старший викладач кафедри цивільного права
та процесу Національній академії внутрішніх справ України. 

2007-2017 рр. перебувала на посадах науково-педагогічного складу Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана":

березнь 2007- вересень 2007 рр. - старший викладач кафедри правового регулювання економіки;  

2007-2016 рр. - доцент кафедри правового регулювання економіки;

2016-2017 рр. - доцент кафедри фінансового права.

2017-2018 рр. перебувала на посадах науково-педагогічного складу Інституту права імені Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом":

2017-2018 рр. - професор кафедри цивільного, господарського та трудового права;

2017-2018 рр. - вчений секретар Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарське-процесуальне право.

          2018-2022 рр. перебуває на посадах науково-педагогічного складу Факультету права та міжнародних відносин Київський університет імені Бориса Грінченка:

- 2018-2019 рр. - доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин;

- 2019-2022 рр. - професор кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин;

- 2022 рік по теперішній час - професор кафедри публічного права Факультету права та міжнародних відносин.

З 2003 року за сумісництвом перебувала на посадах науково-педагогічного складу у вищих навчальних закладах:

- 2004-2007 рр. - доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Київського університету ринкових відносин;

- 2004-2007 рр. - доцент кафедри цивільного та трудового права Академії праці та соціальних відносин Федерації профкомів України;

- 2004-2006 рр. - доцент кафедри цивільного права та процесу Міжнародного університету "Україна";

- 2008-2010 рр. - доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Академії праці та соціальних відносин Федерації профкомів України;

- 2010-2012 рр. - доцент кафедри правознавства Національного лінгвістичного університету;

- 2015 - 2018 рр. - професор кафедри цивільного, господарського та трудового права Інституту права імені князя Володимира Великого ПрАТ "Вищий навчальний заклад Міжрегіональна академія управління персоналом".

Професійний і науковий інтерес

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Заперечні угоди та їх правові наслідки”, к.ю.н.за спеціальністю: 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право та міжнародне приватне право.

У 2019 році захистила докторську дисертацію за темою: «Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання в Україні», д.ю.н. за спеціальністю: 12.00.07 - адміністративне право; інформаційна право та фінансове право.

У 2021 р. отримала вчене звання професора кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин.

Виступала науковим керівником та захистила трьох аспірантів за спеціальностями 12.00.04 - господарське право; господарське процесуальне право та міжнародний арбітраж.

Автор та співавтор понад 160 наукових публікацій, присвячених проблемам господарського процесуального, цивільного, господарського, фінансового, бюджетного та податкового права.
Протягом 2003-2020 років у співавторстві та під редакцією були видані: підручник «Цивільне право України», «Господарське право» (з грифом МОН України) навчальний посібник «Корпоративне право», «Цивільне право України», «Страхове право України», «Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів» (з грифом МОН України), навчально-методичний посібник «Податкове право», «Міжнародне приватне право», «Господарське право», а також дві одноосібні монографії, одна монографія у співавторстві та ряд інших навчально-методичних видань.

Науково-педагогічне стажування: в Університеті Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського "Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів" м. Сладковічево, Словацька Республіка 26-28 грудня 2016 року. (Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування від 28 грудня 2016 року).

Громадська активність - член громадської організації "Еліта держави" та член громадської організації "Львівське товариство".

Powered by SobiPro