imgchernega
Контактна інформація

a.cherneha@kubg.edu.ua

Чернега Андрій Петрович

Доцент кафедри публічного права

Біографія

Народився в м. Києві у 1979 р., там же закінчив середню школу № 246. У 1996 р. Протягом 1996-2007 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ, спочатку курсантом Національної академії внутрішніх справ України, яку закінчив з відзнакою у 2000 р., а потім працював на практичних та наукових посадах системи МВС України. 2003 р. успішно завершив навчання в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ України та почав займатися науково-дослідною роботою.

Після завершення міліцейської кар’єри, у 2007 р. продовжив займатися науковою роботою та розпочав викладацьку діяльність, спочатку на кафедрі правознавства Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та на кафедрі теоретико-правових дисциплін та кримінального права Університету ринкових відносин.

У лютому 2008 р. захистив дисертацію на тему «Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956-1985 рр.». та у 2010 р. видав наукову монографію за темою дисертаційної роботи. Протягом 2008-2014 рр. викладав право у Київському університеті права, на юридичних факультетах Національного авіаційного університету та Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. За період роботи у юридичних вишах здобув величезний науковий та викладацький досвід роботи, організаційні та управлінські здібності. Паралельно із науковою та викладацькою діяльністю забезпечував набуття студентами практичних навичок у сфері юридичної практичної діяльності, очолював Юридичну клініку «Фенікс» КУП НАН України. Займаю посади доцента кафедри публічного права та завідуючого Юридичної клініки Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

  •   дослідження феноменів соціальної та правової держави в умовах сучасних трансформаційних процесів, що відбуваються в Україні;
  •    пошук теоретичних та практичних шляхів удосконалення національного законодавства, зокрема у соціальній сфері – захисту прав соціально-вразливих верств населення;
  •   вивчення питань виникнення, формування та удосконалення інституту безоплатної правової допомоги в Україні та місце в ньому юридичних клінік;
  •    теоретико-правовий аналіз радянської правової системи та її вплив на «розвиток» сучасної правову систему України;
  •   дослідження історико-правових аспектів участі українського народу у Першій та Другій світових війнах.
Powered by SobiPro