imgOP3A1380-min
Контактна інформація

o.chapliuk@kubg.edu.ua

Чаплюк Оксана Іванівна

Доцент кафедри публічного права

Біографія

З 2002 - 2008 р.р. – студентка денної форми навчання Київського університету права НАН України, отримала диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство”, спеціалізація «Академічна правова підготовка».

З 2008 – 2012 р.р. здобувач кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України, у 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему : “ Національна та міжнародна правотворчість: теоретико – практичні аспекти співвідношення ” (спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З липня 2007 р. – липень 2009 р. лаборант кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України, з листопада 2007 р. – секретар навчальної частини за сумісництвом.

З липня 2009 р. – серпень 2017 р. – асистент, викладач, доцент кафедри теорії та історії держави і права Київського університету права НАН України.

У 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права, де викладаю такі дисципліни: теорія держави і права; проблеми теорії держави і права; методологія та організація наукових досліджень; методологія історії вчень про державу і право.

З серпня 2017 р. – жовтень 2020 р. доцент кафедри загальнотеоретичних правових та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України.

З жовтня 2020 р. – по теперішній час доцент кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

З 2022 р по т. ч. - доцент кафедри публічного права  Факультету права та міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

Загальний обсяг наукових та навчально-методичних праць становить 151 публікацію, з них 139 наукових, у тому числі 15 статей у фахових виданнях, 2 з яких є зарубіжними фаховими виданнями з юридичних наук; і 12 – навчально-методичні праці.

Здійснюю керівництво дипломними роботами студентів ОР «Магістр», виступає рецензентом дисертаційних робіт, поданих аспірантами та здобувачами на розгляд кафедри. Здійснюю керівництво науковими дослідженнями здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Інше

Виконую обов’язки куратора студентських груп, проводжу виховну роботу з окремими студентами з питань підвищення рівня успішності, відвідування занять, своєчасного відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок.

Беру участь в організації підготовки та проведення наукових конференцій, круглих столів, які проводилися кафедрою, а також в інших кафедральних та факультетських заходах.

Powered by SobiPro