imgFoto-Kravchuk
Контактна інформація

v.kravchuk@kubg.edu.ua

Кравчук Валерій Миколайович

Доцент кафедри публічного

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук, доцент

Біографія

У 2009 році закінчив Національну академію прокуратури України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікаційно-освітній рівень «магістр права».

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Прокуратура України як орган державної влади: інституційно-правовий аспект» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура.

За час своєї професійної діяльності працював на різних посадах: юриста фінансової установи, старшого слідчого прокуратури району, на посадах викладача, доцента кафедри, заступника начальника відділу Національної академії прокуратури України, консультанта відділу Тренінгового центру прокурорів України та прокурора відділу ОГП.

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 6 років. Підготував понад 100 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, серед яких підручники, навчальні посібники, монографії, науково-практичні коментарі, що використовуються в освітньому процесі у навчальних закладах України.

Професійний і науковий інтерес

 • розвиток та удосконалення системи судових та правоохоронних органів;
 • публічні закупівлі;
 • розвиток та вдосконалення антимонопольного законодавства;
 • антикорупційна політика;
 • кримінально-правова юстиція;
 • система громадського контролю органів публічної влади;

Інше

 • Коментар кодексу професійної етики та поведінки прокурорів. Керівник робочої групи з розробки коментаря Кравчук В.М., затверджено рішенням Ради прокурорів України від 23.11.2022 № 36. Київ, 2022. 190 с.
 • Кравчук В. М. Науково-практичний коментар кодексу професійної етики та поведінки прокурорів / В.М. Кравчук; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2019. 225 с.
 • Кравчук В.М. Особливості дисциплінарної відповідальності прокурора за порушення правил професійної етики. Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 4(56), С. 66—80 (вийшло друком у 2019 році).
 • Кравчук В.М. Правила професійної етики у діяльності прокурорів. Публічне право, 2018, 4(32), С. 23—29 (вийшло друком у 2019 році).
 • Кравчук В.М. Громадськість у сучасній юриспруденції: проблеми змісту та ідентифікації. Публічне право, Київ, 2018. № 1. С. 203-208.
 • Кравчук В.М. Наукове забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора. Науково-практичний семінар «Наукове забезпечення діяльності органів прокуратури в Україні (до Дня науки в Україні). Вісник прокуратури, Київ, № 5. 2018. С. 152—154.
 • Кравчук В.М. Громадський контроль діяльності органів прокуратури. Вісник Національної академії прокуратури України. – 2017. – №3. – С. 82–90.
 • Кравчук В. Міждисциплінарний підхід дослідження громадського контролю у публічно-правовій сфері. Публічне право. 2017. № 1(25). С. 219—225.
 • Кравчук В. Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 1. С. 18—21.
 • Кравчук В.М. Право на громадянську непокору та народний опір у забезпеченні сучасної демократії. Публічне право. 2017. №2(26). С. 55—63.
Powered by SobiPro