Zavydniak-VI
Контактна інформація

v.zavydniak@kubg.edu.ua

Завидняк Володимир Іванович

Професор кафедри публічного права

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Кримінально процесуальне право;
  • кримінальне право

Біографія

У 2001 р. – закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (кваліфікація – «Юрист», спеціалізація – «Правознавство»).
2001-2002 рр. – слідчий прокуратури Мукачівського району в Закарпатській області.

2002-2005 рр. – помічник заступника голови Іршавського районного суду в Закарпатській області.

2005-2008 рр. – старший викладач кафедри «Кримінального права, просесу, криміналістики та судової експертизи» Національного університету Державної податкової служби України

2008-2010 рр. – доцент кафедри «Кримінального права, просесу, криміналістики та судової експертизи» Національного університету Державної податкової служби України

2010-2017 – рр. доцент кафедри «Фінансових розслідувань» Національного університету Державної фіскальної служби України.

2017-2023 рр. – професор кафедри «Кримінальної юстиції» Державного податкового університету.

З 2023 р. працює в штаті на кафедрі «Публічного права» Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захист дисертацій, отримання вчених звань

2010 рік-захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Тема дисертації: ,,Особливості розслідування злочинів, вчинених проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних паперів,, 

2011 рік – присвоєння вченого звання доцента кафедри кримільного права, процесу та криміналістики

2019 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Тема дисертації: "Судовий прецедент в кримінальному судочинстві України"


2008-2010 рр. – доцент кафедри «Кримінального права,
просесу, криміналістики та судової експертизи» Національного
університету Державної податкової служби України
2010-2017 – рр. доцент кафедри «Фінансових розслідувань»
Національного університету Державної фіскальної служби
України.
2017-2023 рр. – професор кафедри «Кримінальної юстиції»
Державного податкового університету.
З 2023 р. працює в штаті на кафедрі «Публічного права»
Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
Захист дисертацій, отримання вчених звань
2010 рік-захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність
Тема дисертації: ,,Особливості розслідування злочинів,
вчинених проти інкасації грошових коштів, цінностей та цінних
паперів,, 
2011 рік – присвоєння вченого звання доцента кафедри
кримільного права, процесу та криміналістики
2019 рік – захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09-
кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність
Тема дисертації: ,,Судовий прецедент в кримінальному
судочинстві України,,

Професійний і науковий інтерес

Стаж науково-педагогічної діяльності понад 17 років. Член спеціалізованих  вчених рад.

Під його керівництвом захищено більше 5 кандидатів юридичних наук.  Автор понад 90 наукових та науково-практичних та методичних публікацій (підручники, навчальні посібники, монографії тощо). Є діючим адвокатом.

Powered by SobiPro