Обговорення Стратегії розвитку Факультету та Університету

3 березня 2023 р. кафедра публічного права Факультету права та міжнародних відносин взяла участь в обговоренні Стратегії розвитку Факультету, яка має стати складовою Стратегії розвитку нашого Університету на наступні 5 років.

Кожна кафедра ФПМВ презентувала свої пропозиції, які формувалися з урахуванням цілей сталого розвитку, кадрового потенціалу, запиту ринку праці та роботодавців, зацікавленості студентів.

Кафедра публічного права внесла пропозицію відкриття аспірантури зі спеціальності 081 «Право» для підготовки докторів філософії (PhD).

У презентації пропозицій кафедри та обговоренні Стратегії взяли участь завідувачка кафедри публічного права Г.П. Власова, науково-педагогічні працівники кафедри Н.О. Обловацька, А.П. Чернега, представники студентського самоврядування К.Дудко та А.Левицька, М.Копьонкін, декан  ФПМВ М.А.Кулініч та його заступники, А.Ю.Нашинець-Наумова, І.Ю.Слюсаренко, Н.В.Баранова.

На обговорення завітали Перший проректор Київського університету імені Бориса Грінченка Л.М.Гриневич та Є.Б.Ніколаєв, директор Аналітичного центру «ОсвітАналітика». 

Обговорення Стратегі...
Обговорення Стратегії розвитку Факультету та Університету
Обговорення Стратегі...
Обговорення Стратегії розвитку Факультету та Університету
Обговорення Стратегі...
Обговорення Стратегії розвитку Факультету та Університету
Обговорення Стратегі...
Обговорення Стратегії розвитку Факультету та Університету