image
Контактна інформація

s.ratushnyi@kubg.edu.ua

Ратушний Сергій Миколайович

Доцент кафедри за сумісництвом

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Міжнародне право, історія міжнародного права

Біографія

З 1974 р. до 1979 р. навчався на факультеті міжнародних відносин і міжна­родного права Київського державного університету Т. Г. Шевченка. Після успішного завершення навчання проходив службу в органах внутрішніх справ, де працював на різних посадах з 1979 по 1997 р.р. Закінчив ад'юнктуру Національної академії внутрішніх справ України і після захисту дисертації отримав науковий ступінь кандида­та юридичних наук.

Має досвід практичної роботи в сфері міжнародних відносин. Працював у міжнародних ор­ганізаціях: Міжнародній організації з міграції (1997—1999 р.р.) та Управлінні ООН по боротьбі зі злочинністю та контролю за наркотиками (1999—2001 р.р.).

Працював на викладацькій роботі в різних навчальних закладах.

Має більше 60 наукових та навчально-методичних публікацій.

Професійний і науковий інтерес

Наукові інтереси: міжнародне інвестиційне право, правове регулювання міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та регіональноїі інтеграції, конституційний розвиток Європейського Союзу

Інше

 Основні публікації

Ратушний С.М. Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання // Правове регулювання економіки: Зб. наук.праць –К.:КНЕУ: 2014, № 14. -  С. 384-395.

Ратушний С.М.  Міжнародно-правові аспекти мінімізації та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / С.М.Ратушний // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: монографії за заг. Ред. В.Ф.Опришка. - К.: КНЕУ, 2014. - 540 с. - С.467-541.

Ратушний С.М. Угода про асоціацію України з ЄС  як джерело права Європейського Союзу // Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2015. - № 15. - С.267-282.

Ратушний С.М. Асоціація з Європейським Союзом - головні риси та значення для євроінтеграційної перспективи України.// Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України: Матеріали міжнародної-науково-практичної конференції, 9 червня 2016 р..- Київ: ФОП Рудя О.М., 2016. - 362 с. - С.109. -114

Ратушний С.М. Гармонізація законодавства України з acquis Союзу в контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.// Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць (м.Одеса, 21-22 квітня 2017 р.) - Одеса: Фенікс, 2017. - 356 с. - С.181-185

Ратушний С.М. Питання правової гармонізації в контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна–ЄС //Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2017. - № 16. - С.201-211

Ратушний С.М. Європейські цінності та питання імплементації Угоди про асоціацію України-ЄС // Правове регулювання економіки: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2018. - № 17. -

Ратушний С.М. Угода про асоціацію Україна-ЄС в системі джерел права // Адаптаця національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наукова монографія. За редакцією О.В.Кузьменко – К:, Видавничий центр «Кафедра», 2019. – 678 с. –С.665-675

Ратушний С.М. Сучасні виклики підготовки фахівців з міжнародного права // Modern Approaches to the Organization of the Educational Process for Law Students. Scientific and Pedagogical Internship: Intership Proceedings, August 24 - October 2,  2020, Frankfurt an der Oder: Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020., 284 p. - P. 221-223.

Ратушний С.М. Євроінтеграційний вибір та політико-правова реформа в Україні // Політико-правова реформа в Україні: теорія, методологія, праксеологія. Збірник матеріалів науково-практичної конференції (15 жовтня 2021 р.). - К.: Видавничій центр "Кафедра", 2021 . – С. 182-185

Володіє кількома іноземними мовами

Powered by SobiPro