14 квітня 2023 року відбулася установча конференція з виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності «Міжнародне право»

14 квітня 2023 року відбулася установча конференція з виробничої практики (державні та самоврядні органи) для студентів ІІІ курсу групи МПб-1-20-4.0д першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 293 «Міжнародне право» Факультету права та міжнародних відносин з урахуванням дистанційного формату навчання і проходження практики , яка триватиме з 17 квітня до 2 травня 2023 року.

Базами практики для студентів цього року виступили Оболонський районний суд міста Києва (м. Київ); Адвокатське об’єднання «Еквіті» (м. Київ); Адвокатське бюро «Юридична фірма Полікарпова» (м. Київ); Адвокатське бюро «Олега Простибоженка» (м. Київ); Адвокатське об’єднання «Моріс Груп» (м. Київ); Адвокат Джеджея Луїза Анатоліївна (м. Київ); Бершадська юридична консультація Гайсинського району Вінницької області (м. Бершадь); а також адвокат Сергієнко Наталія Артурівна та Юридична клініка «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка. На конференції були присутні студенти, керівники практик від Університету та представники окремих баз практики.

Метою виробничої практики для бакалаврів спеціальності 293 «Міжнародне право» є оволодіння сучасними методами, формами управління та навичками роботи в галузі міжнародних відносин та правового регулювання міжнародних відносин; формування професійних умінь для прийняття самостійних рішень під час вирішення практичних завдань у сфері діяльності, ознайомлення з посадовими обов’язками працівника та професійною діяльністю.

Під час установчої конференції організатор практики від Університету кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Інна Ворошилова детально ознайомила студентів із завданнями практики, які полягають, зокрема у закріпленні та поглибленні теоретичних знань, одержаних студентами у процесі навчання; застосуванні отриманих знань у фаховій юридичній діяльності та врегулюванні міжнародних відносин; ознайомленні студентів зі структурою та основними напрямками діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, їх підрозділів, юридичних служб підприємств, установ та організацій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до поставлених перед студентами індивідуальних завдань; формуванні цілісного бачення та аналізі зовнішньополітичної діяльності органів державної влади, зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ, організацій тощо; формуванні загальноюридичних навичок роботи у муніципальних та державних органах, юридичних службах підприємств, установ, організацій; формуванні навичок тлумачення норм міжнародного права та національного законодавства і їх правильного застосування; отриманні практичних навичок складання, ведення та зберігання документації; розвиткові здібностей студентів аналізувати ситуації, що вимагають застосування норм міжнародного права та національного законодавства, давати їм юридичну оцінку; ознайомленні з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів влади, фінансових установ судових та юридичних служб підприємств і організацій; отриманні  навичок складання внутрішньої документації, аналізі чинного законодавства, дослідженні особливостей здійснення правого регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

14 квітня 2023 року ...
14 квітня 2023 року відбулася установча конференція з виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності «Міжнародне право»
14 квітня 2023 року ...
14 квітня 2023 року відбулася установча конференція з виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності «Міжнародне право»