1 вересня 2022 року на Факультеті права та міжнародних відносин створено нову кафедру

Вітаємо вас на сторінці новоствореної кафедри міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції Факультету права та міжнародних відносин Київського Університету імені Бориса Грінченка!

Унаслідок реорганізації кафедри міжнародних відносин та міжнародного права новий навчальний рік 2022-2023 розпочався з утворення на базі КМВМП двох нових, однією з яких і стала кафедра міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції. Посаду завідуючої кафедри обіймає кандидат юридичних наук, доцент, гарант освітньої програми «Міжнародне право» Ірина Братко.

Формування теоретичних та практичних знань та умінь, загальних та професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які є авторами монографій, підручників і посібників, наукових публікацій у фахових рецензованих журналах, розділів у колективних монографіях та інших публікацій, мають наукові ступені докторів та кандидатів наук.

Багатий практичний досвід науково-педагогічної та державно-службової діяльності передає студентам доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, а також ініціатор та ідейний натхненник відкриття спеціальності 293 «Міжнародне право» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Ігор Грицяк.

Вагомим и цікавим досвідом практичної роботи у різних сферах міжнародно-правової діяльності, європейської та євроатлантичної інтеграції зі студентами кафедри діляться також і інші її співробітники – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Інна Ворошилова, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Вікторія Вдовиченко, кандидат юридичних наук, доцент Ольга Шереметьєва.