КЛАСТЕРНИЙ СЕМІНАР «Забезпечення якості освітніх програм у відповідності до Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

7 листопада 2018 року в Київському університеті імені Тараса Шевченка відбувся кластерний семінар «Забезпечення якості освітніх програм у відповідності до Болонського процесу, Європейського простору вищої освіти та законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» у якому брала участь доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, канд. іст. наук Мельник Ганна Мирославівна.
Особливо важливими були рекомендації щодо модернізації освітніх програм та навчальних планів, запропоновані Рашкевичем Юрієм Михайловичем, Заступником Міністра освіти і науки України.