n50bbaa158dffb_500x750
Контактна інформація

o.tsvietkov@kubg.edu.ua

Цвєтков Олександр Глєбович

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія) Старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Дипломатичний ранг

Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу.

Біографія

У 1973р. закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка за спеціальністю міжнародні відносини.

У  1973–78рр – стажист-дослідник, молодший науковий співробітник відділу нової і новітньої історії країн Західної Європи і Америки Інституту історії АН УРСР. Захистив кандидатську дисертацію «Соціальні аспекти діяльності сучасних міжнародних корпорацій» (1978, науковий керівник – чл.-кор. АН УРСР А.М. Шлєпаков). Публікації з питань соціальної діяльності транснаціональних корпорацій, генезису соціальних програм у США новітнього періоду.

У 1978-91рр працював в Інституті соціальних і економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР молодшим, старшим і провідним науковим співробітником. Докторська дисертація (1991): «Соціальні суперечності та соціальні програми в США (60–80-ті роки)».

З 1992 року на дипломатичній роботі в МЗС України. У 1993-94 рр. – глава Місії ОБСЄ в Грузії з врегулювання конфлікту в Південній Осетії. Працював радником Посольства України у Південно-Африканській Республіці, Генеральним консулом України в Единбурзі (Велика Британія). У центральному апараті – відповідальний секретар Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, заступник і директор політичного департаменту. У  2008-11рр. – Посол України у Королівстві Норвегія.

У 2011-13рр – директор департаменту Торгово-промислової палати України.

У 2014-17рр. - професор Дипломатичної академії України при МЗС України.

З вересня 2017 – професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Професійний і науковий інтерес

– сучасна дипломатична служба та глобальні виклики;

– історія дипломатії;

– історії міжнародних відносин.

Інше

Основні публікації

монографії:

  1. Цветков А.Г. США: реалии социальной жизни. - Kиев: Лыбидь, 1990. - 170 с.
  2. Цветков А.Г., Потехин А.В. Транснациональные корпорации: социальная деятельность и эксплуатация трудящихся. (Институт социальных и экономических проблем зарубежных стран). -  Киев : Наукова думка, 1982. - 146 с.
  3. США: природа и проявления внутренних противоречий (80-е годы) / [Шлепаков А. Н., Бобраков Ю. И., Цветков А. Г. и др.; Отв. ред. А. Н. Шлепаков]; АН СССР, Ин-т США и Канады, АН УССР, Ин-т социал. и экон. пробл. зарубеж. Стран. - Киев : Наук. думка, 1989.
  4.  Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем.(Цвєтков О.Г., Сабор І.В. Інтеграційні проекти Європейського континенту: Північна Європа). - К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013.-628с. (С. 177-197).

Написання розділів до колективних монографій, тематичних збірників:

Статті:

     1. Цвєтков О.Г. Україна і міжнародні інститути позитивної (спільної) відповідальності та нетворкінгу проти шаблонів реалізації агресивного курсу Росії //    Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми міжнародних відносин.  – К.:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – Вип. 121 (частина 1). - С.62-68.

      2. Цвєтков О.Г.  Масштабний міжнародний позитивний нетворкінг – шлях до успіху України (до питання суспільного вибору забезпечення безпеки і територіальної цілісності України)  // «Зовнішні справи», 2014.-№ 9.- С.20-21.

      3. Цвєтков О.Г.   Забезпечення безпеки України в умовах агресії РФ   (Світове співтовариство: глобальні та регіональні виклики) //«Зовнішні справи»,  2014. - № 9. – С. 25.

      4. Цвєтков О.Г. Нариси історії Шотландії // «Українська думка», тижневик. – Лондон.: 2004. - №12(2961) LVII.    

       5. Цвєтков О.Г. За європейський інноваційний розвиток // «Wirtschaftsblatt», Wien. - 29.10.2012.

6. Цвєтков О.Г., Сабор І.В. Інтеграційні проекти Європейського континенту: Північна Європа/О.Г.Цвєтков, І.В.Сабор// Навчальний посібник: «Світові інтеграційні процеси в умовах трансформації міжнародних систем», К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2013, -628с. (С. 177-197).

7. Цвєтков О.Г. Україна і міжнародні інститути позитивної (спільної) відповідальності та нетворкінгу проти шаблонів реалізації агресивного курсу Росії //  Збірник наукових праць. Серія: Актуальні проблеми міжнародних відносин. К.:  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. Вип. 121 (частина 1). С.62-68.

8. Цвєтков О.Г. Масштабний міжнародний позитивний нетворкінг - шлях до успіху України. Забезпечення безпеки України в умовах агресії РФ. //«Зовнішні справи»,  2014.  № 9. – С.20-21, 25.

9. Цвєтков О. Соціально-ментальні та культурно-релігійні розподільні лінії Європи як виклики сучасним міжнародним комунікаціям / О.Г.Цвєтков // Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти / Редактори: В. Євтух, Л.Корпоровіч, М. Руісс, Л. Рутка. Київ: CESESP, 2017. Вип. 3. С. 133 –141.

10. Цвєтков О. Архівні матеріали про радянських військовополонених та пам’ятні знаки в Норвегії /Цвєтков О.Г. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвідомчий збірник наукових праць. Київ: Ін-т історії України НАН України. 2017.Вип. 26.  С. 448 – 455.

11. Цвєтков О. До аналізу збройних конфліктів в Україні і Грузії та появи нових розподільних ліній в Європі /Цвєтков О.Г.//Україна і Грузія у міжнародних відносинах: історія і спільні виклики сучасності. Збірка наукових праць. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. С. 176-186.

12. Цвєтков О.Г. Пріоритети навчальної дисципліни «Дипломатична та консульська служба» (використання досвіду Дипломатичної роботи при викладанні дисципліни у Київському університеті імені Бориса Грінченка) // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая». – Київ: [Електронне видання], 2020 - С. 200-206.

13. Цвєтков Олександр. Загрози та виклики гонки ядерних озброєнь на сучасному етапі // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип. 29: міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2020. с. 147-165.

 

Powered by SobiPro