Переймаємо досвід участі у індивідуальних та колективних грантових проектах

 

20 вересня 2017 р. завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права докт. іст. наук, проф. Жалоба І.В., канд. іст. наук, доценти Брайчевська О.А. і Мельник Г.М. та канд. наук з держ. упр., ст. викладач Пістракевич О.В. брали участь у семінарі "Індивідуальні та колективні грантові проекти ", присвяченому пошуку грантових програм для наукових досліджень: Horizon 2020, Erasmus +, програма Жана Моне. На семінарі розглядалися питання вдосконалення механізму організації навчальної  мобільності, стажування за кордоном, співпраці та обміну кращими практиками.