Відбувся науково-методичний семінар

 

   9 лютого 2017 р. на кафедрі відбувся науково-методичний семінар “Євроінтеграційний вектор України: здобутки, проблеми, перспективи”.

   Було обговорено позитивний досвід та негативні наслідки інтеграції країн-членів ЄС, стану, загроз і перспектив подальших політичних та економічних взаємин України з ЄС. Відбулася дискусія щодо моральних, гуманітарних і правових цінностях країн ЄС.

   Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор О.В.Гаврилюк наголосив, що, з одного боку градієнт убік ЄС ‒ державний курс, якого слід дотримуватися. З іншого, існують реальні перспективи істотного відтермінування (і навіть не набуття) членства України, а також втрати ряду галузей та видів виробництва, руйнування довкілля тощо. Членство в Європейському Союзі має розглядатися не як самоціль, а ‒ інструмент забезпечення прозорості на всіх рівнях, покращення політико-економічної ситуації, адаптації нормативно-законодавчої бази з урахуванням і відстоюванням національних інтересів.

   Кандидат історичних наук, доцент І.Ю.Слюсаренко акцентувала увагу на тому, що Україні жодним документом не гарантовано набуття членства в Європейському Союзі. І хоча ст.49 Маастрихтського договору надає можливість європейській країні подати заявку на вступ у разі дотримання критеріїв та принципів ЄС, однак відсутність ефективного та дієвого державного апарату та корупція унеможливлюють набуття Україною членства в ЄС у найближчій перспективі. У зв’язку з цим потребується проведення ефективних реформ. 

   Кандидат політичних наук, старший викладач М.М.Лісовська аргументувала тезу, згідно якої подальший розвиток євроінтеграційних процесів може загострити проблему збереження національно-культурних пріоритетів і національної ідентичності. Євроінтеграція здатна, з одного боку, розширити й активізувати культурні обрії українського суспільства, а з другого, – підривати потенціал, подеколи зумовлювати моральний занепад і деградацію, розмивати культурну та етнонаціональну ідентичність.

   Кандидат економічних наук, старший викладач Л.М.Кобилянська пояснила скрутний економічний стан України несприятливою кон’юнктурою на світовому ринку, політичною кризою, військовим конфліктом на сході та спадом виробництва. Основним торговельним партнером залишаються країни ЄС. Однак, попри наявності квот та преференцій, зберігається негативна тенденція експорту товарів з низькою доданою вартістю.

   Кандидат історичних наук, доцент Г.М.Мельник окреслила перспективи надання безвізового режиму для України з боку Європейського Союзу.

   Кандидат юридичних наук, професор кафедри Л.О.Тимченко зупинилася на деяких проблемах адаптації законодавства України до правового поля ЄС. У ході дискусії також відбувся обмін думками щодо поліпшення викладання ряду міжнародно-правових дисциплін і посилення практикоорієнтованої спрямованості студентів.