Лідерський модуль підвищення кваліфікації науково-педагогічних співробітників Київського університету імені Бориса Грінченка

Протягом 24-26 листопада 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин кандидат історичних наук, доцент Мельник Ганна Мирославівна пройшла курс: «Побудова ефективної взаємодії викладача зі студентами», проведений  Наталією Шаповаленко, тренером, молодшим науковим співробітником Навчально-наукового центру розвитку персоналу та лідерства.

На тренінгу було продемонстровано можливості використання прийомів та технік розвитку ефективної комунікації викладача зі студентом, розкрито зміст поняття ефективної взаємодії з іншими людьми, проаналізовано можливі психологічні бар’єри у спілкуванні та способи їх подолання, розглянуто ситуації, у яких використовувались маніпуляції як форми неефективної взаємодії, засвоєно ефективні методи протистояння маніпулятивному впливу, а також застосовано на практиці техніки, які сприяють досягненню ефективної взаємодії.

Протягом 24-26 листо...
Протягом 24-26 листопада 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин кандидат історичних наук, доцент Мельник Ганна Мирославівна пройшла курс: «Побудова ефективної взаємодії викладача зі
Протягом 24-26 листо...
Протягом 24-26 листопада 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин кандидат історичних наук, доцент Мельник Ганна Мирославівна пройшла курс: «Побудова ефективної взаємодії викладача зі
Протягом 24-26 листо...
Протягом 24-26 листопада 2021 р. доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин кандидат історичних наук, доцент Мельник Ганна Мирославівна пройшла курс: «Побудова ефективної взаємодії викладача зі