Photo01
Контактна інформація

l.orel@kubg.edu.ua

Орел Лілія Василівна

Завідувач кафедри публічного та приватного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Цивільне право України
  •  
    Актуальні проблеми цивільного права та процесу

Біографія

У 2002 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію юриста, рекомендована до вступу в аспірантуру.
У 2005 р. завершила навчання з відривом від виробництва в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


У 2014 р. прикомандирування до кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершилось рекомендацією докторської дисертації до захисту в спеціалізованій вченій раді.


У 2015 р. захистила дисертацію “Особисті немайнові права юридичних осіб” у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобула науковий ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

 

Професійний і науковий інтерес

Захист немайнових прав юридичних осіб.
Особисті немайнові права фізичних осіб.
Інформаційні права юридичних осіб.
Індивідуалізаційні права юридичних осіб.
Демократизаційні права юридичних осіб.
 
Є автором біля 80 наукових, навчальних, методичних праць.

Інше

1. Орел Л. Індивідуазізаційні права юридичних осіб: монографія. - К., Інтерсервіс, 2017. - 192.
2. Орел Л. Інформаційні права юридичних осіб: монографія. - К., Інтерсервіс, 2016. - 160 с.
3. Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики щодо судової реформи // Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права. -К., Київський університет імені Бориса Грінченка. – С. 404–408.

1. Особисті немайнові права юридичних осіб : монографія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 500 с.

2. Система особистих немайнових прав: монографія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2007. – 144 с.

3. Прогрессивная концепция личных неимущественных прав юридических лиц // Legea şi viaţa : Publicaţie ştiinţifico-practică. – Chişinău. – 2014, Noiembrie. – С. 112–115.

4. Personal non-property rights of legal entities in law science of Ukraine // Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka, problematyka : zbiór raportów naukowych. – m. Sopot, 30.07.2014–31.07.2014. – Warszawa : Wydawca : Sp. z o. o. «Diamond trading tour», 2014. – S. 16–20.

5. The problem of personal non-property rights of legal entities in the science of civil law // Evropský politický a právní diskurz. – Újezd u Brna. – 2014,
Svazek 1, vydání 5. – C. 183–190.

 

Powered by SobiPro