Уроки бібліографічної грамоти для юних правників-грінченківців

  23 лютого 2017 року студенти I курсу за спеціальністю «Право» в рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи методики написання навчальних та наукових робіт у галузі права» на чолі зі старшим викладачем кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносин, кандидатом юридичних наук Чернегою Віталієм Миколайовичем відвідали уроки бібліографічної грамоти при Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (колишній Національній парламентській бібліотеці України).

   На цих уроках здобувачів вищої юридичної освіти, фахівці цього провідного державного культурного, освітнього, науково-інформаційного закладу докладно ознайомили з вимогами ДС ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та нового ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», а також продемонстрували переваги користування конструктором для списків літератури, транслітератором.