ВІДБУЛАСЯ ВІДКРИТА ПОКАЗОВА ЛЕКЦІЯ

16 лютого 2017 р.
відбулася відкрита показова лекція
доцента кафедри публічного та приватного права
Богашова Олексія Анатолійовича 
з дисципліни «Актуальні питання верховенства права»
на тему «Доктрина права та споріднені доктрини»
зі студентами 5 курсу за участю викладачів кафедри.