Обмінюємося науковим досвідом

 03 листопада 2016 року завідувач кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин, к.ю.н., доцент Нашинець-Наумова  А.Ю. та професор кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин, д.ю.н., доцент Нікітенко О.І. взяли участь у роботі Науково-практичної конференції за міжнародною участю «Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект», яка проходила в Національній академії державного управління при Президентові України.

 

Під час роботи конференції були розглянуті питання формування та розвитку професійних компетентностей публічних управлінців у галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для забезпечення комунікативної взаємодії в процесі реалізації реформ державного управління в Україні. Приділено увагу комунікативній складовій публічної політики; комунікативним аспектам процесу правового регулювання публічного управління та адміністрування; комунікативним інструментам забезпечення інформаційної безпеки тощо.

 

Наприкінці заходу всі учасники отримали збірники матеріалів науково-практичної конференції.