Організаційна зустріч зі студентами 2 та 3 курсу денної та заочної форми навчання

7 вересня 2021 року відбулася організаційна зустріч зі студентами 2 та 3 курсу денної та заочної форми навчання, які вступила на навчання на освітню програму «Право» у 2021 році.вересня 2021 року відбулася організаційна зустріч зі студентами 2 та 3 курсу денної та заочної форми навчання, які вступила на навчання на освітню програму «Право» у 2021 році.Модератор зустрічі, старший викладач кафедри Байталюк О.М. та гарант ОП «Право» першого (бакалаврського) рівня к.ю.н., доцент кафедри Сергієнко Н.А. розповіли студентам про особливості організації освітнього процесу в Університеті та на факультеті, особливості дистанційного навчання за допомогою платформи Moodle та Google Meet.

Організаційна зустрі...
Організаційна зустріч зі студентами 2 та 3 курсу денної та заочної форми  навчання
Організаційна зустрі...
Організаційна зустріч зі студентами 2 та 3 курсу денної та заочної форми  навчання
Організаційна зустрі...
Організаційна зустріч зі студентами 2 та 3 курсу денної та заочної форми  навчання