Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

18 травня 2021 року викладачі кафедри Приватного та публічного права ФПМВ Орел Л.В., Байталюк О.М., Буличева Н.А., Обловацька Н.О., Коваль Н.В. та студент V курсу Гаргун С.С. взяли участь в он-лайн зустрічі із Представником Уповноваженого з дотримання соціальних та економічних прав Степаненко Олени Анатоліївни, на якій була презентована Щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік.

Так, доповідачкою було заначено, що пандемія COVID-19 та пов’язані з нею карантинні обмеження суттєво вплинули на можливість реалізації та додержання цих прав і свобод в Україні. Підтвердженням цього стало, зокрема, зростання кількості повідомлень, які надійшли до Уповноваженого, про порушення особистих прав і свобод з 2 359 у 2019 році до 3 063 у 2020 році. Особливого значення у 2020 році набув захист права на невтручання в особисте і сімейне життя. Пришвидшився процес цифровізації у всіх сферах життя, починаючи з дистанційної роботи, отримання державних послуг за допомогою мережі Інтернет та дистанційної освіти, збільшився обсяг персональних даних про стан здоров’я, які збираються для запобігання поширенню пандемії COVID-19, та коло суб’єктів, які такі дані обробляють.

Також зазначалось, що у 2020 році до Уповноваженого надійшло 4 420 повідомлень про порушення прав людини у сфері соціального захисту, здійснено 24 моніторинги до органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм установ. Направлено приблизно 700 звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Доповідачка звернула увагу на те, що в рамках аналізу реального стану парламентського контролю за додержанням прав здобувачів освіти у сфері професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти -  дані, які є, свідчать про наявність у ній системних проблем. Протягом 2020 року до Уповноваженого надійшло 152 повідомлення громадян щодо забезпечення реалізації їх прав у сфері освіти та здійснено 7 моніторингів стану виконання місцевими органами управління освітою ОДА, закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти чинного законодавства, направлено 110 листів із відповідними рекомендаціями, здійснювався контроль за їх виконанням.

Важливим також є те, що у 2020 році Уповноваженим продовжено налагодження двосторонньої співпраці з омбудсманами інших країн щодо просування і захисту прав людини і громадянина, в переважній більшості ad hoc.

Підсумовуючи наведене слід зазначити, що Уповноважена Верховної Ради України з прав людини попри будь-які обмеження, спільно з командою продовжує виконувати щоденну роботу, спрямовану на захист прав і свобод людини і громадянина з урахуванням принципу верховенства права та відповідно до Паризьких принципів ООН.

Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
Онлайн-зустріч студе...
Онлайн-зустріч студентів та викладачів кафедри з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини