Моделювання судового засідання у режимі відеоконференції

У реаліях карантину судові засідання у режимі відеоконференції на практиці набувають все більшої популярності в Україні. 
Тому, під керівництвом доцента кафедри публічного та приватного права Калашник Олени Миколаївни, з метою формування теоретичних знань та практичних навичок у студентів  спеціальності «Право», у межах вивчення навчальної дисципліни «Цивільне процесуальне право» було проведено моделювання судового засідання у цивільній справі в режимі відеоконференції.
Студенти 2 курсу вперше спробували себе у ролях учасників цивільного процесу. Це закладе грунтовний фундамент для отримання та накопичення нових знань та умінь студентів у цивілістиці.

Моделювання судового...
Моделювання судового засідання у режимі відеоконференції