Індивідуальні теми досліджень науково-педагогічних працівників кафедри

 

ПІБ /посада

Назва роботи

1

Орел Л.В.

зав.кафедри,

д.ю.н., професор

Проблеми здійснення та захисту немайнових і майнових прав осіб у приватному праві.

 

 

2

Баклан О.В.,

Д.ю.н., професор

 

Державне регулювання підприємництва.

3

Нашинець-Наумова А.Ю.,

Д.ю.ю., професор

(сумісник)

Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства.

 

4

Матвєєв П.С.

д.ю.н., професор

 

Правове забезпечення інновацій.

5

Власова Г.П.

д.ю.н., професор

 

Кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти удосконалення діяльності державних органів в умовах Європейської інтеграції.

6

Хатнюк Н.С.,

Д.ю.н., професор

 

Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання.

7

Чернега А.П.,

Д.ю.н., доцент

 

Державні соціальні гарантії учасників бойових дій (АТО).

8

Буличева Н.А.

К.ю.н., доцент

 

Актуальні засади фінансово-правового регулювання національної економіки

9

Калашник О.М.

К.ю.н., доцент

(сумісник)

Правовий статус біженців: проблеми теорії та практики

(компаративістський підхід).

 

10

Удовенко Ж.В., к.ю.н.,доцент

(сумісник)

Гарантії забезпечення на невтручання в особисте і сімейне життя під час кримінального провадження України.

11

Обловацька Н.О., старший викладач

 

Статус адвокарури в  Україні.

(компаративіський підхід).

12

Байталюк О.М.

Старший викладач

Правове регулювання прав осіб з особовими потребами.

13

Сергієнко Н.А.

К.ю.н.,

старший викладач

Примусове виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб).

15

Задорожний Ю.А.

Доцент  

(сумісник)

Рецепція римського права.

16

Музиченко О.В.

Доцент

(сумісник)

Застосування заходів процесуального примусу, що обмежують майнові права

особи.

17

Чаплюк Оксана Іванівна

Теоретико-правові аспекти правотворчості в сучасних умовах розвитку суспільства.