Індивідуальні теми досліджень науково-педагогічних працівників кафедри

Назва теми дослідження

ПІБ працівників

Проблеми здійснення та захисту немайнових і майнових прав осіб у приватному праві

Орел Л. В.

Державне регулювання підприємництва

Баклан О. В.

Концептуальні засади інформаційної безпеки в Україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства

Нашинець-Наумова А.Ю.

Система податкових правовідносин: теорія та практика правового регулювання

Хатнюк Н. С.

Державні соціальні гарантії учасників бойових дій (АТО)

Чернега А. П.

Правовий статус біженців: проблеми теорії та практики

(компаративістський підхід)

Калашник О. М.

(компаративістський підхід)

Статус адвокатури в Україні

Обловацька Н. О

Правoве регулювання статусу непідприємницьких oрганізацій в Україні

Гуц Н. Г.

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування

Панова І. Ю.

Правовий статус безвісно зниклих осіб та правове регулювання відносин пов’язаних із встановленням, розшуком таких осіб

Бойчук Д.В.

Гарантії забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України

Удовенко Ж.В.

Рецепція римського права

Задорожний Ю.А.

Застосування заходів процесуального примусу, що обмежують майнові права особи

Музиченко О. В.