Звіт проміжних результатів частини дослідження «Правове регулювання управління пам'яткоохоронною діяльністю» у межах загальної наукової теми «Правове забезпечення публічних та приватних відносин суб'єктів столиці в умовах євроінтеграції»