Участь представників наукового гуртка «Правовий простір» у студентській науково-практичній конференції «На перетині мови і права»

 

   22 лютого 2017 року студенти І курсу (Бідюкова А., Івашкевич А., Гаргун С.) та ІІ курсу (Богатир Ю., Мазур Є.) наукового гуртка «Правовий простір» прийняли участь у студентській науково-практичній конференції «На перетині мови і права», приуроченої до Міжнародного дня рідної мови. Бідюкова А. виступила з доповіддю на тему «Аналіз перекладів юридичних документів українською мовою», Івашкевич А. – «Конституційне право на свободу думки і слова в Україні та зарубіжних країнах», Богатир Ю. – «Культурні основи професійного мовлення правника», Мазур Є. – «Значення мовних прав для вільного спілкування та розвитку національних мов». Консультативну допомогу у підготовці студенткам до виступів надавали їх наукові керівники – співробітники кафедри публічного та приватного права Факультету права та міжнародних відносини (доцент кафедри, к.ю.н., доцент Пожидаєва М. А. та старший викладач кафедри Обловацька Н. О.).

   Координаторами даного наукового заходу були Доценко Олена Леонідівна, кандидат філологічних наук заступник директора з наукової роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка та Шутенко Світлана Василівна, старший викладач кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ. 

   Через підвищену зацікавленість заявленою мовно-правовою проблематикою серед широкого кола студентів філологічних та юридичних спеціальностей, курсантів, науково-педагогічних працівників Київського університету імені Бориса Грінченка, Національної академії внутрішніх справ організаторами конференції було запропоновано активним її учасникам безкоштовно опублікувати свої тези у збірнику матеріалів проведеної науково-практичної конференції у Національній академії внутрішніх справ.

   Кожен з виступаючих студентів, курсантів – учасників цієї конференції отримали сертифікат та програму, а також свідоме розуміння того, що досконале оволодіння знаннями та навичками  риспруденції не можливе поза межами функціонування державної мови.