Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.

Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.

22 грудня 2021 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

 

Ось і завершилася атестація студентів другого курсу освітньо-професійної програми «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації».

Вітаємо наших магістрів Ігоря Нежинського, Михайла Дегтяренка, Олександру Савенко, Тетяну Чабанюк, Дмитра Потапова з успішним складанням кваліфікаційного іспиту з теорії і практики перекладу (англійська мова) та захисту випускних кваліфікаційних робіт. Глибинне розуміння процесів міжнародних відносин та суспільних комунікацій у сучасному світі, а також нестандартні теми, які обрали для дослідження наші студенти, ще раз доводять, що ми випускаємо кваліфікованих фахівців, готових працювати над впровадженням зовнішньополітичного курсу нашої держави.

У своїх кваліфікаційних роботах студенти дослідили такі непрості проблеми як інформаційна діяльність НАТО на пострадянському просторі, культура миру та ненасилля в сучасному кінематографі, вплив іміджу держави на процеси міжнародного співробітництва, криза системи ядерних гарантій як прояв кризи сучасної системи світового порядку через призму російського погляду, роль гендерного чинника у міжкультурній комунікації.

Безсумнівна актуальність досліджень, комплексний підхід, активне використання іншомовних джерел та наукова обґрунтованість та логічність висновків наших студентів переконують, що вони отримали належний рівень підготовки для успішної реалізації власної професійної траєкторії!

Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.
Державна атестація з...
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Суспільні комунікації» у 2021 р.