Підведення підсумків переддипломної практики магістрів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»

Підведення підсумків переддипломної практики магістрів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»

13 грудня 2021 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання за освітньо-професійними програмами «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» на другому (магістерському) рівні вищої освіти завершується проходженням переддипломної (аналітичної) практики здобувачів та атестацією.

Метою переддипломної (аналітичної) практики для магістрів було узагальнення й удосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок на базах практики, оволодіння професійним досвідом та підбором матеріалів, необхідних для самостійного написання кваліфікаційної магістерської роботи. Переддипломна (аналітична) практика покликана надати можливості здобувачам другого (магістерського) рівня набути професійних навичок у технології обробки інформації, підготовці тематичних оглядів, удосконалити вміння та навички, пов’язані із застосуванням знань іноземних мов, комп’ютерних технологій і телекомунікацій в процесі пошуку, обробки та систематизації інформації. Інформаційна та аналітична робота в рамках практики була пов’язана із проблематикою власного дослідження, результати якого будуть оприлюднені під час захисту магістерських робіт.

Під час звітної конференції здобувачі другого року навчання в магістратурі обговорили з керівниками практики від університету специфіку проведення практики в умовах карантинних заходів, особливості інформаційної та аналітичної роботи. Зі сторони здобувачів було запропоновано змінити підходи до оформлення звітної документації. В ході дискусії учасники конференції дійшли висновку про можливість удосконалення форми звіту та щоденника практики. Це питання буде обговорено на найближчому засіданні кафедри міжнародних відносин та міжнародного права. Провела конференцію доцентка кафедри Пістракевич Олена Володимирівна.

Підведення підсумків...
Підведення підсумків переддипломної практики магістрів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»
Підведення підсумків...
Підведення підсумків переддипломної практики магістрів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»
Підведення підсумків...
Підведення підсумків переддипломної практики магістрів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»
Підведення підсумків...
Підведення підсумків переддипломної практики магістрів освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»