Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Обговорення освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії»: нарада гарантів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з колегами із Сумського державного педагогічного університету  імені А.С. Макаренка»

 16 квітня 2021 рік 
Київський університет імені Бориса Грінченка

16 квітня 2021 р. відбулося обговорення освітніх програм зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для першого (бакалаврського) рівня представників освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» Київського університету імені Бориса Грінченка та «Міжнародні відносини» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Запропоновані проєкти освітніх програм та потенційні зміни до них, спрямовані на удосконалення якості вищої освіти, розглядалися в рамках роботи робочих груп по перегляду освітніх програм.

У ході обговорення були проаналізовані наступні питання: сильні та слабкі сторони освітніх програм, які варто посилити; види практик, які є потрібними для підготовки фахівців-міжнародників та специфіку організації та проведення практики в умовах локдауну; академічна мобільність здобувачів та викладачів; наукова робота. Також відбулося обговорення формату атестації та випускових іспитів, питання відповідності освітніх програм Стандарту вищої освіти зі спеціальності 291 для бакалаврату та питання побудови логічно-структурних схем всіх освітніх програм, винесених на обговорення.

З боку Київського університету імені Бориса Грінченка участь у нараді взяли: гаранти освітніх програм першого (бакалаврського) рівня кандидат історичних наук, доцент Ірина Юріївна Слюсаренко (ОП «Суспільні комунікації) та кандидат історичних наук, доцент Марина Миколаївна Бессонова (ОП «Регіональні студії»).

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка був представлений у складі директорки Навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин, кандидата історичних наук Юлії Вікторівни Подрєз, в.о. завідувачки кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, кандидата педагогічних наук Світлани Іванівни Моцак, професорки кафедри, доктора історичних наук Сокирської Владилени Володимирівни та заступниці директора з наукової роботи, кандидата історичних наук Михтуненко Вікторії Вікторівни.

Загалом, учасники наради наголосили на важливості обміну професійним досвідом та нагальній потребі таких заходів для розкриття максимального потенціалу здобувачів вищої освіти та домовились про майбутню співпрацю між кафедрами університетів.

16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.
16 квітня 2021 р.