Всеукраїнська наукова онлайн - конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права».

29 жовтня 2020 року на Факультеті права та міжнародних відносин відбулася Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права». Ініціатором проведення конференції виступила кафедра міжнародних відносин та міжнародного права.


У конференції взяли участь викладачі, науковці, аспіранти та студенти з 21 університету та наукових установ України, Литви та Казахстану, зокрема: Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва), НАО «Медичний університет Астана» (м. Нур-Султан, Казахстан), Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ), Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ), Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого (м. Київ), ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (м. Київ), Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ), ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (м. Київ), Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (м. Суми), Запорізького національного університету (м. Запоріжжя), Запорізького інституту економіки і інформаційних технологій (м. Запоріжжя), Запорізького державного медичного університету (м. Запоріжжя), Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці), Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Херсонського державного університету (м. Херсон), Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна).
Зі вступним словом до учасників конференції звернулися Ігор Володимирович Жалоба, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, Олександр Глєбович Цвєтков, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу, професор кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка та Ірина Юріївна Слюсаренко, кандидат історичних наук, доцент, відповідальна за наукову роботу на Факультеті права та міжнародних відносин, доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).
Учасниками цього наукового заходу було обговорено широке коло проблем, які стосуються міжнародних відносин та міжнародного права. На порядку денному наукової конференції були актуальні проблеми розвитку країн та регіонів; сучасні міжнародні процеси у геополітичному, культурному, енергетичному та інформаційному вимірах; міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси; питання міжнародного правопорядку на початку ХХІ ст. та різнопланові аспекти місця та ролі України в системі міжнародних відносин. Крім того, значну увагу було приділено питанням міжкультурної комунікації у міжнародних відносинах та роботам молодих вчених, які були представлені студентами та аспірантами різних університетів України. До участі у конференції долучилися історики, політологи, юристи, філологи тощо.
Підсумовуючи обговорені проблеми, учасники конференції дійшли висновку про необхідність продовження комплексного обговорення проблем трансформації сучасного світового порядку, міжнародних відносин і міжнародного права, їх різнобічного вивчення і постійного аналізу, що особливо актуально в контексті глобальних трансформацій, які сьогодні переживає світ.
Результатом конференції стане видання електронної збірки праць учасників конференції.

 

Всеукраїнська науков...
Всеукраїнська наукова онлайн - конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права».
Всеукраїнська науков...
Всеукраїнська наукова онлайн - конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права».
Всеукраїнська науков...
Всеукраїнська наукова онлайн - конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права».