N-Naumova A.YU
Контактна інформація

485-20-47
a.nashynets-naumova@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-Б, каб.609

Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна

Заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор юридичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Інформаційне право

Біографія

У 1997 р. – закінчила Київський державний інститут культури (присвоєна кваліфікація – «Книгознавець-бібліограф книготорговельної установи»).
У 2002 р. – закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (присвоєна кваліфікація – «Викладач правознавства, юрист»).
2003-2006 рр. – викладач кафедри «Правознавство» Інституту муніципального менеджменту та бізнесу.
2006-2007 рр. – старший викладач кафедри «Філософії та соціальних дисциплін» Української академії бізнесу та підприємництва.
2007-2011 рр. – старший викладач кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.
2011-2014 рр. – доцент кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету.
З 2014 р. працює в штаті на кафедрі правознавство Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

У 2011 р. – захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правове регулювання діяльності корпорацій в Україні» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
Автор та співавтор понад 60 наукових публікацій, присвячених проблемам адміністративного, фінансового та інформаційного права.
Протягом 2003-2008 років у співавторстві були видані: навчальний посібник «Фінансове право» (з грифом МОН України), навчально-методичний посібник та навчально-методичний комплекс «Фінансове право» та ряд інших навчально-методичних видань.

У 2018 р. захистила докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки суб'єктів господарювання» за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2021 р. отримала вчене звання професора кафедри публічного та приватного права.

 

Powered by SobiPro