Sheremeteva
Контактна інформація

o.sheremetieva@kubg.edu.ua

Шереметьєва Ольга Юріївна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук. Доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Університетські студії: Я – студент;

Міжнародне фінансове право;

Міжнародно-правове регулювання фінансових відносин;

БД «ЕДЄІ»: Європейська інтеграція;

Міжнародне інформаційне право

Біографія

Кандидат юридичних наук (2007 р.), тема дисертації «Правові основи регулювання валютних ризиків», спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Доцент кафедри міжнародного та європейського права (2014 р.).

Народилася в м. Київ.

Освіта: вища (Київський державний економічний університет, факультет міжнародної економіки та права – закінчила у 1996 р. та отримала диплом з відзнакою). Спеціальність – міжнародна економіка; кваліфікація – магістр міжнародного менеджменту.

Закінчила у 1993 р. літні курси Віденського університету (м. Відень, Австрія).

Аспірантура очної форми навчання Національного авіаційного університету (січень 2002 р. - січень 2005 р.).

Трудова та науково-педагогічна діяльність :

1991 р. - кафедра економіки цивільної авіації «КМУЦА» (лаборант).

1999 - 2001 рр. - ЗАТ «Українська промислова страхова компанія» (директор департаменту перестрахування).

2001-2002 рр. - ЗАТ «Українська промислова страхова компанія - Ре» (Голова Правління).

2002 – 2005 рр. - Національний авіаційний університет (викладач кафедри повітряного та космічного права (за сумісництвом);

2005 - 2008 рр.- старший викладач кафедри повітряного та космічного права;

2008 – 2011 рр. - доцент кафедри повітряного, космічного та екологічного права Юридичного інституту НАУ.

2011 – 2022 рр. - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (доцент кафедри міжнародного та європейського права);

2012 – 2015 рр. - заступник декана юридичного факультету КНЕУ;

2011 р. - 2012 р. та 2019 р. - 2022 р. - заступник завідувача кафедри міжнародного та європейського права юридичного інституту КНЕУ;

2022 р. – доцент кафедри міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції факультету права та міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Досліджує проблеми міжнародного валютного права, міжнародного економічного права, міжнародного транспортного права, міжнародного повітряного права, валютного права, правових основ регулювання та управління валютними ризиками, правового регулювання валютних відносин, особливості правового статусу та співпраці з міжнародними валютними (фінансовими) організаціями.

Інше

За період трудової діяльності в КНЕУ нагороджена неодноразово почесними грамотами та подяками університету, а також Подякою Міністерства соціальної політики України.

Автор 75 наукових та науково-методичних праць. Має три свідоцтва про реєстрацію авторського права. Опубліковано навчальний посібник з грифом МОН України «Повітряне право України» (у співавторстві). Опубліковано одноосібну монографію та чотири колективні монографії, у т.ч. в рамках міжнародного співробітництва.

Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування: 2016 р - Центр бізнес – освіти Київської торгово – промислової палати (м. Київ). Бізнес-воркшоп, тема: «Ескпорт з України: кроки та перспективи».

2016 р. - Міністерство фінансів України, Департамент співробітництва з міжнародними організаціями.

2020 р. - European University Viadrina, Frankfurt an der Oder (Federal Republic of Germany). Certificate of completion of scientific and pedagogic internship on the topic “Modern approaches to the organization of the educational process for law students”.

Брала участь у реалізації проекту в рамках гранту PJ417 0117U007203 “Corruption prevention act of Ukraine: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation”.

Основні публікації

1. Шереметьєва О.Ю. Поняття валютного ризику як правова категорія // Право України. – 2003. - № 9. – С. 111-114.

2. Шереметьєва О.Ю. Класифікація валютних ризиків (правовий аспект) // Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. - Вип. 21. -  К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. –С. 344-348.

3. Шереметьєва О.Ю. Поняття і сутність правового механізму управління валютними ризиками // Право України. – 2004. - № 4. – С. 70-72.

4. Шереметьєва О.Ю. Проблеми правового регулювання валютних ризиків // Адвокат. – 2004. - № 6. – С. 18-22.

5. Шереметьєва О.Ю. Повітряне право України: навчальний посібник з грифом МОН України: навчально-методичне видання. - Дрогобич: Коло, 2011. – 552 с. (у співавторстві).

6. Шереметьєва О.Ю. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування // Право України. – 2011. - № 6. – С. 181-188.

7. Шереметьєва О.Ю. Взаємодія міжнародного і національного повітряного права щодо забезпечення інтересів третіх осіб  // Право України. – 2013. - № 8. – С. 251-262.

8. Шереметьєва О.Ю. Відповідність законодавства України міжнародно-правовим нормам у сфері страхування пасажирів та членів екіпажу повітряного судна // Юридична Україна. – 2013. - № 10. – С. 64-71.

9. Шереметьєва О.Ю. Деякі аспекти парадигми формування видів міжнародних повітряних правовідносин у сучасних умовах // Юридична Україна. – 2014. - № 3. – С. 77-82.

10. Науково-практичний коментар до Закону України «Про вищу освіту»: Коментар. - К.: Парламентське вид-во, 2014. – С. 247-273.

11. Шереметьєва О.Ю. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення // Юридична Україна. – 2016. - № 1-2. – С. 42-48.

12. Шереметьєва О.Ю. Регулювання та управління валютними ризиками: правовий аспект: монографія. - К.: КНЕУ, 2017. – 213 с.

13. Шереметьєва О.Ю. Поняття міжнародної фінансової організації // Юридична Україна. – 2017. - № 2-3. – С. 58-64.

14. Шереметьєва О.Ю. Правові питання реалізації окремих проектів Європейського інвестиційного банку в Україні // Правове регулювання економіки. – 2018. - № 17. – С. 119-129.

15. Sheremetieva O. Yu. Features of the legal status of the international financial organization as a subject of the currency relations: монографія (колективна). Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis: Collective monograph. Riga: Izdevniecїba “Baltija Publishing”, 2019. Volume 2. Р. 266-282. (304 p.).

16. Sheremetieva O. Yu. Financial and legal aspects of counteracting corruption and money laundering in the world and Ukraine: монографія (колективна). The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine): Collective monograph. Volume 2. Tallinn: Izdevniecїba “Baltija Publishing”, 2019. Р. 428-446. (448 p.).

17. Шереметьєва О.Ю. Правові аспекти валютних відносин і валютних ризиків в умовах дії Угоди про асоціацію: наукова монографія (колективна). Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: наукова монографія. За ред. О.В. Кузьменко (Спеціальне редагування: О.В. Кузьменко, В.Г. Чорна). – К.: Видавничий центр «Кафедра», 2019. – С. 621-640.

18. Шереметьєва О.Ю. Інституціонально-правові основи запобігання і протидії корупції та відмиванню грошей в Україні // Часопис Київського університету права. – 2019. - № 3. – С. 128-133.

19. Шереметьєва О.Ю. Правовий статус та роль міжнародної фінансової організації як суб’єкта валютних правовідносин в глобалізаційному процесі       // Право України. – 2020. - № 2. – С. 244-259.

20. Шереметьєва О.Ю. Особливості застосування деяких законодавчих актів України в інвестиційній та податковій галузях до проектів міжнародних валютних (фінансових) організацій: монографія (колективна). Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph / Lohvinenko M., Kordunian I., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 213 р. (Р. 59-66).

Powered by SobiPro