Оксфордські дебати

18 вересня 2018 року на Факультеті права та міжнародних відносин відбулось семінарське заняття для студентів 6 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у форматі Оксфордських дебатів за ініціативою доцента кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидата історичних наук Вдовиченко Вікторії Андріївни. Даний захід був проведений в контексті дисципліни «Брендинг країн Європи». Метою даного заходу є популяризація дебатного руху серед молоді, поширення дебатної традиції в Києві.

Темою дебатів став «Брендинг міст Париж та Ніцца». Студенти виголошували свої доповіді за методикою SWOT-аналізу, а саме наголошували на сильних та слабких сторонах брендингу міст, а також виявляли зовнішні сприятливі можливості та потенційні загрози для брендингу. Після виступів студенти активно ставили запитання та робили вдале опонування тезам один одного.

Як результат, учасники дебатів підсумували, що аналізувати лише позитивні, чи лише негативні сторони брендингу міст є недоречним, адже дану тему варто розглядати в комплексі і аналізувати, яким чином негативні аспекти можуть нівелюватись за рахунок позитивних, а зовнішні загрози попереджатись за допомогою інноваційних можливостей.