Центр «Дипломатично-протокольна служба»

19 квітня 2018 р. під час засідання Вченої ради Факультету права та міжнародних відносин доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, керівник Центру «Дипломатично-протокольна служба» Брайчевська Олена Андріївна розповіла про розвиток компетентностей студентами 1 курсу спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» під час вивчення дисциплін «Дипломатичний етикет та протокол», «Дипломатична та консульська служба» і «Конфліктологія та теорія переговорів».
Набуття практичних навичок відбувається через «рольові ігри»: дипломатичні переговори, прийоми; наради послів, брифінги з актуальних питань зовнішньої політики та міжнародних відносин; моделювання
посадових обов’язків державних службовців відділів міжнародного співробітництва органів центральної виконавчої влади, дипломатичних та консульських установ; підготовку програм візитів офіційних осіб, дипломатичних прийомів, дипломатичних документів (візитні картки, дипломатичні ноти, службові, доповідні, пам'ятні записки), практичне засвоєння правил іміджу дипломата, державного службовця, політика.