Звітна конференція з переддипломної практики студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня ОП «Міжнародне право»

9 травня 2022 р.  на платформі Google Meet відбулася звітна конференція з переддипломної практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 293 «Міжнародне право» ІV курсу групи МПб-1-18-4.0д Факультету права та міжнародних відносин, яка тривала з 28.03.2022 по 08.05.2022 р. Базами практики для майбутніх бакалаврів з міжнародного права стали Громадська організація «Європейський інститут» (м. Київ), Юридична клініка «Астрея» Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ), Адвокат Сергієнко Наталія Артурівна (м. Київ), ТОВ «Юридична компанія Хатнюк та партнери» (м. Київ). В умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, практика проходила у дистанційному форматі. Під час її проходження студенти мали можливість залучитися до аналізу міжнародної ситуації у світі, пов’язаної зі збройною агресією РФ проти України, під фаховим керівництвом юристів-практиків, зокрема проаналізувати міжнародно-правові документи у сфері міжнародного гуманітарного права, судову практику міжнародних судових органів з питань геноциду, отримали практичний досвід у складанні та аналізі юридичної документації тощо.

Організатором переддипломної практики виступила доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інна Ворошилова.

Звітна конференція з...
Звітна конференція з переддипломної практики студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня ОП «Міжнародне право»