Розширене засідання кафедри міжнародних відносин та міжнародного права та установча конференція з переддипломної практики (аналітичної) студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

11 листопада 2021 року відбулися конференція з переддипломної практики (аналітичної) студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти  денної форми  навчання, спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії,   VІ курсу,  групи  МВм-1-20-1.4д Факультету права та міжнародних відносин, а також засідання кафедри міжнародних відносин та міжнародного права.

В ході установчої конференції студентів поінформували щодо завдань та процесу проходження практики, яка триватиме 4 тижні з 15.11.2021 р. по 10.12.2021 р. Базами для проведення практики  визначені такі установи: Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, ТОВ «Unext», Рекрутингова агенція «Lobby X», ТОВ «Бюро візитів та конференцій», ТОВ «Brideford LTD», ТОВ «Ренклод ЛТД», ГО «Школа соціального медіа маркетингу», ТОВ «Юридична компанія «Векторс»», ТОВ «Некстіва Україна».

Під час засідання кафедри було проведено передзахист магістерських робіт здобувачів 2 року навчання магістратури освітніх програм «Регіональні студії» та «Суспільні комунікації», обговорено актуальні питання зміни гаранта освітньої програми «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня та підготовки програми до акредитації, та інші важливі напрями роботи кафедри. Участь в засіданні взяли завідувач кафедри В.М. Яблонський, декан факультету І. А. Грицяк, професорсько-викладацький склад кафедри та студенти освітніх програм «Суспільні комунікації» та «Регіональні студії» 2-го року навчання магістратури.

 

11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року
11 листопада 2021 ро...
11 листопада 2021 року