Наукова робота за 2019 р.

 

Участь професорсько-викладацького складу кафедри у написанні розділів до колективних монографій, тематичних наукових збірників:

 1. Братко І.В. Канадознавство: суспільство, культура, мова: кол. монограф.:= Canadianstudsts: Society, Culture, Language: CollectiveMonograph., підр. Гендерна політика Канади: цивілізаційний шлях розвитку суспільства. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 152 с. С. 20-34. ISBN 978-966-940-241-7
 2. Вдовиченко В.А. Постмодерний популізм в Італійській Республіці (у контексті виборів до Європарламенту 2019) // Зовнішні справи, №1, 2019. С. 17-21.
 3. Тимченко Л.О. Осмокеску Микола Георгійович // Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. 3. М – Я. – Київ: Академіперіодика, 2019. – 992 с. С. 467 – 468, українською мовою.
 4. Братко І.В. Україно-Болгарські відносини в контексті європейської інтеграції // Міжнародні відносини: теоретико-правові аспекти. ‑ №4. – К., 2019. С. 30-40. (IndexCopernicus).
  1. Мельник Г.М. «Опора своєї національності»: Бердичівська контора Польського банку 1835-1838 рр. // Гілея: науковий вісник. - Вип. 151. – К., 2019. (фахове видання, Index Copernicus (Польща)).
  2. Брайчевська О.А. Зовнішньополітичні пріоритети Королівства Норвегія в умовах кризи системи міжнародної безпеки // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “ Міжнародні відносини: історія, теорія, практика”, м. Суми, 28 лютого 2019 року. – Суми, 2019. – С. 8-90.
  3. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку: тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року. С.171-176.
  4. Братко І.В. Система торгівлі викидами вуглекислого газу в Європейському Союзі. «Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» : матер. міжнар. наук.-практич. конф. (м. Київ, 22 квітня 2019 року. – Київ : ВГО «Українська асоціація міжнародного права», 2019. С. 21-25.
  5. Слюсаренко І.Ю. Специфіка голосування в ГА ООН резолюцій щодо стану прав людини в АР Крим та м. Севастополі // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. – С.134-137.
  6. Мельник Г.М. Шляхи порозуміння України з країнами Центрально-Східної Європи // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф.,м. Київ, 10-11 квітня 2019 р. К.: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.49-53.
  7. Мельник Г.М. Еволюція соціальної бази сфери торгівлі Київської губернії першої половини ХІХ століття // Всеукраїнська науково-практична конференція (28 листопада 2019 р.) «Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій». – К.:КНТЕУ, 2019.- С.39-42.
   1. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року.
   2. Братко І.В. Система торгівлі викидами вуглекислого газу в Європейському Союзі. Міжнар. наук.-практич. конф «Виконання Україною міжнародних зобов’язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» ,м. Київ, 22 квітня 2019 року. ВГО «Українська асоціація міжнародного права».
   3. Vdovychenko V.A. International conference on Sustainable Development through innovation in Economics & Management Sciences, 8-9 березня 2019 року. Тема виступу: Through the Lenses of Ukraine’s Public Service Reforming Process or How to Match Strategy and Public Service Culture (сертифікат)
   4. Vdovychenko V.A. European Center for Security Studies, з доповіддю “East: Building Capacity for Civilian Protection in the Eastern Ukraine” (01.10.2019) (сертифікат)
   5. Жалоба І. Європейське майбутнє України // Міжнароднаконференція «МайбутнєЄвропи: європейськаідентичністьіполітичнийландшафтЄвропейськогоСоюзу», 15-17 лютого 2019 р., м. Відень (Австрія).
   6. Жалоба І. Центральна Європа: двигун ЄС? // 45-і Пан’європейські дні «На Дунаї, Молдаві та Рейні – Європейський парламент єднає народи», 03-05 травня 2019 р., м. Штраубінг (ФРН).
   7. Жалоба І.В. Грецьке судноплавство на Чорному морі у 50 – 70-х роках ХІХ ст. (за матеріалами звітів австрійських консулів) // Спільна українсько-грецька наукова конференція: «Україна-Греція: 100-річчя дипломатичних відносин», м. Афіни, 4-8 червня 2019 р.
   8. Братко И.В. Система торговки выбросами в ЕС. // Украина, Болгария, ЕС: экономыческие, технические и социальные тенденции развития: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции ( г.Бургас, Болгария, 27 июня- 2 июля 2019 г. – Бургас: Авангард Прима, 2019. – 172. С. 160-162
   9. Братко І.В. Міжнародні відносини в рамках реалізації концепції сталого розвитку: тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин», 10 квітня 2019 року, С.152-157.
   10. Жалоба І.В. Чи є Україна на шляху до консенсусу? // ХХХ. Європейський конгрес етнічних меншин на тему: «Зміна перспектив: від конфлікту через діалог до консенсусу», м. Клагенфурт (Австрія), 12-16 листопада 2019 р.

Статті у фахових наукових видання

 

Опубліковані доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

Доповіді викладачів кафедри на семінарах та конференціях:

Захист дисертаційних робіт під керівництвом викладачів кафедри

 1. Тимченко Л.О. керувала роботою на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук:
 2. ІІ Весняна дипломатична школа Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, 15–25 квітня 2019 року.
 3. Зустріч студентів та викладачів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з албано-удінською делегацією з Азербайджана у складі Роберта Мобілі, старшим науковим співробітником Бакинського державного університету, головою Біблійного співтовариства Азербайджанської Республіки, лідером Албано-удінської християнської громади та Рафіком Данакарі -замісником лідера Албано-удінської християнської громади, настоятелем храму Албано-удінської церкви, 14 травня 2019 р.
 4. Зустріч студентів та науковців Університету з професором східноєвропейської історії Віденського університету, дійсним членом Австрійської академії наук та іноземним членом Національної академії наук України Андреасом Каппелер 22 травня 2019 р. Під час зустрічі відбулося представлення проф. А. Каппелером його останньої книжки «Нерівні брати: українці та росіяни від середньовіччя до сучасності». Українське видання цієї праці вийшло у «Видавництві 21». Захід організовано спільно з Історико-філософським факультетом КУБГ, «Видавництвом 21» за підтримки Посольства Австрії в Україні, Австрійського культурного форуму в Києві, Австрійського бюро кооперації у Львові.
 5. Стратегічна гра на тему: «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах», 15-18 травня 2019 року. Захід відбувся у співпраці з Благодійним фондом "Майдан закордонних справ" та за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера (Київ).
 6. Студентська наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 30 травня 2019 р.

Яцишин М.Ю. Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 – «Міжнародне право» / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. Захист відбувся: 30 серпня 2019 р.

 

Організація та участь у наукових заходах

Професорсько-викладацький склад кафедри, згідно з Планом наукової роботи кафедри, Планом наукової роботи Факультету права та міжнародних відносин, а також Планом проведення науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів у Київському університеті імені Бориса Грінченка у 2019 р. та інших ВНЗ взяв участь у таких заходах:

 1. ІІ Весняна дипломатична школа Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського університету імені Бориса Грінченка, 15–25 квітня 2019 року.
 2. Зустріч студентів та викладачів кафедри міжнародних відносин та міжнародного права з албано-удінською делегацією з Азербайджана у складі Роберта Мобілі, старшим науковим співробітником Бакинського державного університету, головою Біблійного співтовариства Азербайджанської Республіки, лідером Албано-удінської християнської громади та Рафіком Данакарі -замісником лідера Албано-удінської християнської громади, настоятелем храму Албано-удінської церкви, 14 травня 2019 р.
 3. Зустріч студентів та науковців Університету з професором східноєвропейської історії Віденського університету, дійсним членом Австрійської академії наук та іноземним членом Національної академії наук України Андреасом Каппелер 22 травня 2019 р. Під час зустрічі відбулося представлення проф. А. Каппелером його останньої книжки «Нерівні брати: українці та росіяни від середньовіччя до сучасності». Українське видання цієї праці вийшло у «Видавництві 21». Захід організовано спільно з Історико-філософським факультетом КУБГ, «Видавництвом 21» за підтримки Посольства Австрії в Україні, Австрійського культурного форуму в Києві, Австрійського бюро кооперації у Львові.
 4. Стратегічна гра на тему: «Моделювання вирішення конфліктів в міжнародних відносинах», 15-18 травня 2019 року. Захід відбувся у співпраці з Благодійним фондом "Майдан закордонних справ" та за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера (Київ).
 5. Студентська наукова конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 30 травня 2019 р.