Співпраця з роботодавцями

19 березня кафедра публічного та приватного права скріпила співпрацю з роботодавцями меморандумом з Інформаційно-аналітичним центром Міжнародного товариства прав людини. Крім того, між сторонами підписано договір про проходження практики студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Право».
В рамках співпраці завідувач кафедри Орел Л. В. взяла участь у конференції, організованій цією організацією  «Зміцнення верховенства права в Україні», на якій обговорювалося питання про отримання студентами юридичної спеціальності реального практичного досвіду в тому числі.

Співпраця з роботода...
Співпраця з роботодавцями
Співпраця з роботода...
Співпраця з роботодавцями
Співпраця з роботода...
Співпраця з роботодавцями
Співпраця з роботода...
Співпраця з роботодавцями
Співпраця з роботода...
Співпраця з роботодавцями
Співпраця з роботода...
Співпраця з роботодавцями