Про кафедру

 

IMG 5565

Історія створення кафедри 

Кафедра публічного та приватного права створена на основі кафедри правознавства Інституту суспільства (шляхом реорганізації) в червні 2016 р.

Кафедру правознавства свого часу очолювали відомі юристи-науковці: Київець О.В., доктор юридичних наук, професор; Труш І.В., доктор юридичних наук; Грицяк І.А., кандидат юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України; Севрюков Д.Г., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Кафедра публічного та приватного права почала функціонувати водночас зі створенням Факультету права та міжнародних відносин (наказ ректора № 311 від 06.06.2016 р.).

Першим її завідувачем у період з вересня по листопад 2016 року був Нікітенко О.І., доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України. З листопада 2016 року по жовтень 2017 року завідування кафедрою здійснювала Нашинець-Наумова А.Ю., кандидат юридичних наук, доцент, а у період з жовтня 2017 року по червень 2018 р. – Бойчук Д.В., кандидат юридичних наук. З вересня 2018 р. до ц. ч. кафедру очолює Орел Л.В., доктор юридичних наук, доцент.

 

 

Про кафедру


   

Кафедра публічного та приватного права здійснює підготовку за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». З метою передання теоретичних та практичних знань, умінь та інших компетентностей у здобувачів правової освіти, розвитку особистостей, конкурентоздатних правників, освітній процес забезпечують 22 науково-педагогічних працівника, з яких 4 доктори юридичних наук, 15 кандидатів юридичних наук. Крім того, половина з них поєднує викладацьку діяльність із юридичною практикою, що дозволяє передавати студентам реальний досвід, моніторинг судової практики, інші практичні сторони правової практики. Очолює кафедру доктор юридичних наук Орел Лілія Василівна, яка  також поєднує науково-викладацьку діяльність із практичною юриспруденцією.

Професорсько-викладацький склад цього структурного підрозділу забезпечує викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні юридичних дисциплін, провадить наукову діяльність у галузі права; підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність; дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність студентів, прищеплює їм любов до України, виховує їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України; розвиває у студентів самостійність, ініціативу, творчі здібності; дотримується вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативних вимог у сфері здійснення освітньої діяльності, Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка, Кодексу корпоративної культури Київського університету імені Бориса Грінченка, Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника Київського університету імені Бориса Грінченка тощо.

Планується створення на основі кафедри двох: кафедри приватного права та кафедри публічного права, а також створення аспірантури та інші шляхи розвитку.

 

 

Перспективний план розвитку кафедри публічного та приватного права на 2019-2024 р.р.

Перспективний план розвитку кафедри публічного та приватного права (презентація)

 

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право» 

   

Підготовка правників здійснюється як закошти місцевого бюджету, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. Термін підготовки за першим рівнем вищої освіти «бакалавр» складає роки 10 місяців  (денна форма) та роки 10 місяців (заочна форма). Термін підготовки за другим рівнем вищої освіти «магістр» –рік 4 місяці (денна форма). Здобуваючи кваліфікацію правника, студент може вибрати спеціалізацій: правове забезпечення комунального врядування; правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання.

   Навчальні заняття проводяться в сучасних аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, персональними комп’ютерами та доступом до мережі Інтернет, що створює унікальні можливості швидкого й безперешкодного опрацювання джерел права, наукової юридичної літератури, навчально-методичних матеріалів тощо. Саме завдяки такому матеріально-технічному оснащенню Університет Грінченка вважається в Україні однією з найкращих навчальних площадок, де студенти мають можливість у процесі навчання здобувати знання з максимальним використанням найостанніших здобутків науки і техніки.

   Кафедра публічного та приватного права проводить модельні судові засідання, брейн-ринги, майстер-класи, ділові ігри тощо. Частина занять організовується поза межами аудиторій: у приміщеннях судів, нотаріусів, адвокатських фірм, громадських організацій тощо. Куратори академічних груп організовують оглядові екскурсії, зокрема до таких вищих, центральних та місцевих органів державної влади, як Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд, Конституційний Суд України, різноманітні міністерства і відомства, Київська міська державна адміністрація, Оболонська районна державна адміністрація тощо.

   Підготовка бакалаврів права та магістрів права в Київському університеті імені Бориса Грінченка є практико-орієнтованою, а тому здійснюється в тісній співпраці з суб’єктами практичної юридичної сфери. Налагоджена мережа проходження студентами стажування і практики забезпечує їх можливістю втілити здобуті знання з юриспруденції на практиці. Щороку студенти проходять практику юридичного спрямування в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судових та правоохоронних органах, юридичних підрозділах суб’єктів господарювання, у адвокатів, нотаріусів тощо. Студенти мають можливість скористатися базами практики, запропонованимиГоловним територіальним управлінням юстиції у місті Києві, з можливим працевлаштуванням після завершення навчання. Також вони практикуються без відриву від навчання вЮридичній клініці «Астрея», яка досить успішно функціонує в структурі Факультету, виконуючи соціальну місію з надання правової допомоги мешканцям міста Києва. Налагоджена співпраця із вітчизняними правозахисними громадськими організаціями дає змогу використовувати їхні можливості і потенціал для підвищення якості освіти студентів-юристів. Зокрема досить плідною є співпраця з Громадською Спілкою «Українська Гельсінська спілка з прав людини».

   Студентам-грінченківцям створені сприятливі умови для вироблення і здійснення освітніх та виховних заходів серед неповнолітніх та молоді міста Києва, вироблення правоосвітніх програм та проектів молодіжних громадських організацій, зокрема проектів, спрямованих на підвищення правової культури, участі в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності. Всі ці заходи здійснюються під егідою Координаційної ради молодих юристів міста Києва при Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві.

   Започаткування співпраці кафедри публічного та приватного права із закордонними партнерами розширює і відкриває нові можливості для вдосконалення навчальних бакалаврських і магістерських програм, обміну студентами в рамках спільних програм із навчання та стажування, підвищення рівня мотивації до удосконалення ними іноземних мов (англійської, німецької, французької).

  Нова генерація правників - майбутні бакалаври і магістри права, які здобудуть вищу правову освіту в Київському університеті імені Бориса Грінченка саме за такою моделлю необхідні  українському суспільству для влаштування нормальних умов і стандартів життя: у побуті, у праці, у збереженні довкілля, у викоріненні корупції, в організації влади і управління.

 

 

Центри компетентностей

 

При кафедрі публічного та приватного права функціонують такі центри компетентностей:

            1. Центр юридичної деонтології

Керівник центру – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Чернега Андрій Петрович;

            2. Центр практичної юриспруденції

Керівник центру – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри, адвокат Сергієнко Наталія Артурівна;

            3. Центр місцевого самоврядування

Керівник центру – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Панова Ірина Юріївна;

            4. Центр бізнес-права

Керівник центру – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Хатнюк Наталія Сергіївна.

 

 

Навчальні дисципліни 

   Про високий рівень юридичної освіти в Університеті Грінченка свідчить також той факт, що студенти (в рамках бакалаврської та магістерської програм) мають змогу отримати знання з таких галузей і підгалузей права та спеціально вироблених курсів за окремими правовими дисциплінами, як:

 • Аграрне право;
 • Адвокатура України;
 • Адміністративна відповідальність;
 • Адміністративне право України;
 • Адміністративне процесуальне право України;
 • Адміністративне судочинство України;
 • Актуальні питання адміністративного права України;
 • Актуальні питання верховенства права та правосуддя в Україні;
 • Актуальні питання конституційного права України;
 • Актуальні питання освітнього права України;
 • Актуальні проблеми господарського правата процесу;
 • Актуальні проблеми земельного права України;
 • Актуальні проблеми інтелектуальної власності;
 • Актуальні проблеми муніципального права України;
 • Актуальні проблеми теорії права і держави;
 • Актуальні проблеми трудового права України;
 • Банківське право;
 • Виборче право та виборча система;
 • Виконавче провадження;
 • Галузеве законодавство в соціальній роботі;
 • Господарське законодавство;
 • Господарське право;
 • Господарське право України;
 • Господарський процес;
 • Державне (конституційне) право зарубіжних країн;
 • Договірне право;
 • Екологічне право;
 • Житлове право;
 • Загальна частина кримінального права України;
 • Законодавчі норми в сфері організації спеціальних подій;
 • Захист прав дитини;
 • Земельне право;
 • Інтелектуальна власність;
 • Інтелектуальна власність та авторське право;
 • Інтелектуальна власність у перекладі;
 • Інформаційне право;
 • Історія вчень про державу та право;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Історія держави і права України;
 • Конституційне право;
 • Конституційне право України;
 • Криміналістика;
 • Кримінологія;
 • Кримінальне право;
 • Кримінальне право України;
 • Кримінальний процес;
 • Методика викладання правознавства в школі;
 • Методика викладання фахових дисциплін;
 • Методика навчання правознавства;
 • Методологія сучасного правознавства;
 • Методологія та методи наукових досліджень;
 • Міжнародне право;
 • Міжнародне приватне право;
 • Міжнародне публічне право;
 • Нормативно-правова база наукових досліджень та наукової діяльності;
 • Нормативно-правове забезпечення вищої освіти;
 • Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти;
 • Нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти;
 • Нотаріат України;
 • Організаційно-правові засади державного управління;
 • Основи законодавства у сфері бізнесу;
 • Основи методики написання навчальних та наукових робіт у галузі права;
 • Основи римського приватного права;
 • Права людини, громадянина України;
 • Правова регламентація захисту авторських прав;
 • Правове регулювання в галузі учнівського та студентського самоврядування;
 • Правове регулювання адміністративних послуг;
 • Правове регулювання регулювання екологічної безпеки;
 • Правові системи сучасності;
 • Право;
 • Право та бізнес;
 • Право в державному управлінні;
 • Право Європейського Союзу;
 • Правознавство;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Патентознавство;
 • Податкове право;
 • Сімейне право;
 • Соціологія права;
 • Теорія держави і права;
 • Теорія правотворчості;
 • Трудове право;
 • Трудове право України;
 • Фінансове право;
 • Фінансове право України;
 • Філософія права;
 • Цивільне і сімейне право;
 • Цивільне право;
 • Цивільний процес;
 • Юридична деонтологія;
 • Юридична етика;
 • Юридична компаративістика;
 • Юридична психологія;
 • Я – студент.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter