Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Склад Жалоба Ігор Володимирович
Контактна інформація

485-20-68
i.zhaloba@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-Б, каб.613

Жалоба Ігор Володимирович

Завідувач кафедри міжнародних відносин та міжнародного права

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор історичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Біографія

Доктор історичних наук (2005 р.), професор (2007 р.).

Тема дисертації “Політика австрійського уряду щодо шляхів сполучення на північному сході монархії в останній чверті XVIII– на початку 70-х років ХІХ ст.” (спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія).

У 1986 р. закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету.

1986-1990 – бібліограф наукової бібліотеки Чернівецького державного університету, навчання в заочній аспірантурі при ЧДУ

1990-1997 – асистент, доцент на історичному факультеті кафедри історії СРСР Чернівецького державного університету / Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

1997-2000 – навчання у докторантурі ЧНУ ім. Ю.Федьковича, стипендіат Кабінету Міністрів України «Програма сприяння молодим вченим України»

1998-1999 – наукове стажування в Австрії як стипендіата «Лізе Майтнер стипендії»

2000-2004 – доцент кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

2002-2004 – директор наукової бібліотеки ЧНУ ім. Ю.Федьковича

2001-2004 – участь у міжнародному науково-дослідницькому проектові (за сприяння шведської Королівської Академії Наук): “Архітектонічна і культурна спадщина як ресурс для міського планування і міського розвитку в західноукраїнських та молдовських містах”

2003-2004 – заступник голови консультативної ради з питань охорони культурної спадщини в межах історико-культурної заповідної території м. Чернівці

жовтень 2003 – навчальна поїздка з групою студентів до Німеччини (Франкфурт/Одер, Врітцен, Берлін, Бонн, Мюнхен, Дрезден) за сприяння DAAD (на конкурсній основі)

2004-2007 – доцент, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, перший заступник директора Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету

2007 – 2012 – професор, завідувач кафедри міжнародної інформації, заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

2007 – 2014 – гостьовий професор Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва), курси: «Теорія міжнародних відносин», «Історія і теорія міжнародних відносин».

березень 2015 – науково-дослідницька стипендія «Майдан» від Австрійської служби академічних обмінів (м. Відень)

2012-2017 – завідувач кафедри дипломатичної і консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України

Має понад 130 наукових публікацій.

Підготував 3 кандидатів наук.

Професійний і науковий інтерес

 – сучасна дипломатична та консульська служба;

– історія дипломатії;

– соціально-економічна історія Габсбурзької монархії останньої чверті XVIII– початку ХХ ст.;

– торгово-транспортна історія Ценнтрально-Східної Європи.

Знання мов:

– українська, російська, німецька – вільно;

– англійська, польська, румунська – пасивно.

Член спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями “Історія України” та “Всесвітня історія” Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Член правління Міжнародної асоціації дослідження історії залізниць.

Співголова австрійсько-української комісії істориків

Заступник Голови Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

Голова Правління Пан’європейського Союзу України

 

Інше

 Основні публікації

монографії:

 1. Жалоба І.В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII – 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 520 с. та
 2. Жалоба І., Никифорак М. Урядування та економіка Буковини (австрійський період). – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – 192 с.

 

Написання розділів до колективних монографій, тематичних збірників:

 1. Across the Borders: Financing the World’s Railways in the Nineteenth and Twentieth Centuries edited by Ralf Roth and Guenter Dinhobl. – Bodmin: Ashgate, 2008. – 323 p. (P. 49-62);
 2. Städte im europäischen Raum: Verkehr, Kommunikation und Urbanität im 19. und 20. Jahrhundert hrsg. von Ralf Roth. – Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009. – 270 S. (S. 63-86);
 3. Українсько-австрійськізустрічі. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2011. – 348 с. (С. 90-98 (укр. інім. мовами);
 4. Eastern European railways in transition : nineteenth to twenty-first centuries / edited by Ralf Roth and Henry Jacolin, supported by Marie-Noelle Polino and August Veenendaal. – Dorchester : Ashgate, 2013. – 391 p. (P. 183-202).
 5. Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. зб. / упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. – К.: Дипломат. акад. України при МЗС України, 2016. – 316 с. (укр. і нім. мовами)
 6. Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – К., 2016. – 428 c. (С. 390-402.)
 7. Украинско-китайские отношения: неизвестные страницы истории и современность / Отв. ред. И.Б. Матяш; перевод на кит. язык Ю.И. Сокол / Дипломатическая академия Украины при МЗС Украины; Научное общество истории дипломатии и международных отношений. – К. : Горобец, 2016. – 184 c. (С. 151-169.)

 

Статті:

 1. Дем’янчук І.А., Жалоба І.В. Іракська проблема у зовнішній політиці ФРН та її вплив на американо-німецькі стосунки // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: міжнародні відносини. – К.: КиМУ, 2005. – Вип. 4. – С. 55-64.
 2. Жалоба І.В., Піддубний І.А. Державна підтримка цивільної авіації на Буковині у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка): Економіко-правовий, науково-практичний журнал. – 2008. – № 1-2. – С. 319-323.
 3. Жалоба І.В. Інформаційна складова діяльності консульських установ Габсбурзької монархії (друга половина ХІХ століття) // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – Ч. ІІ. – С. 14-18.
 4. Zhalobatierung der Ukraine // Paneuropa Österreich. – 2009. – Nr. 4. – Jg. 34. – S. 21-23.
 5. Жалоба І. Чернівці у комунікаційному просторі імперії Габсбурґів 1774-1914 // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – ­2009. – Число 56. http://www.ji.lviv.ua/n56texts/zhaloba.htm#_ednref54
 6. Жалоба І.В. Участь Російської Федерації у формуванні міжнародних транспортних коридорів (на прикладі кроссполярних авіамаршрутів) // Матеріали ІХ міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2009». – К.: НАУ, 2009. – Т. 3. – С. 28.5-28.8.
 7. Жалоба І.В. Діяльність консульських установ Габсбурзької монархії  другої половини XIX ст. (за матеріалами засідань Буковинської торгово-промислової палати) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2009. –  Вип. 15. – С. 392-402.
 8. ZhalobaFreiheitskampf der Ukraine // Paneuropa Österreich. – 2010. – Nr. 1. – Jg. 35. – S. 8-10.
 9. Zhaloba I. Die Staatsgrenze der Ukraine 1918-2010: historische Entstehung und heutiger Zustand // Kärnten Dokumentation. – Sonderband 3: Grenzen: Grenzenlos 1918/20 : 2010
 10. ЖалобаІ.В. СполученняЛьвовазВіднем: зісторіїзалізниціКарлаЛюдвіга // Краєзнавство. Науковийж-л. – 2011. - № 4 (77). – С. 199-203.
 11. ЖалобаІ.В., ВендельА.І. Процесикультурноїглобалізаціїтасвітовімедіа // НауковийвісникДипломатичноїакадеміїУкраїни. – К., 2011. –  Вип. 17. – С. 70-81.
 12. Zhaloba I. Chernivtsi-Odessa Railway Project: Idea and Reality of the 19th century 60s [Електроннийресурс] // Actas del VI Congreso de Historia Ferroviaria. 6º Congreso de Historia Ferroviaria. 5 al 7 de septiembre de 2012, Vitoria-Gasteiz, Domingo Cuéllar Villar, Miguel Muñoz Rubio y Francisco Polo Muriel (editores). Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2012. –ISBN: 978-84-89649-90-3. – 1 CD-R. [http://www.docutren.com/congreso_vitoria/comunicaciones/4011.pdf]
 13. Жалоба І.В. Зовнішньополітичні аспекти залізничного питання Молдовського князівства у 60-х роках ХІХ ст. // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – 2012. – Вип. 13. – С. 868-881 (укр. та англ. мовами).
 14. Жалоба І.В. Внутрішньополітичні аспекти залізничного будівництва в Дунайських князівствах у 60-х роках ХІХ ст. (за матеріалами газет „Bukowina“ i „CzernowitzerZeitung“ // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2013. –  Вип. 19. – С. 222-226.
 15. Жалоба І. Інформаційне забезпечення консульськими установами торгово-економічних інтересів держави: історія та сучасність // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., м. Київ, 21-22 березня 2013 р. – К. : НАУ, 2013. – С. 120-121.
 16. Жалоба І., Матлай Л. Неурядові аналітичні центри та їх роль у формуванні зовнішньополітичного курсу держави // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – 2013. – Вип. 14. – С. 604-616.
 17. Жалоба І.В. Сучасні міжнародні відносини та виклики класичній дипломатії // Зовнішні справи. – 2014. - № 7. – С. 36-39 (англ.: ModernInternationalRelationsandChallengesfortheClassicalDiplomacy – Р. 40-43).
 18. Жалоба І., Куцюк І. Віртуальна дипломатія як допоміжний засіб формування громадської думки // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – 2014. – Вип. 15. – С. 694-706.
 19. Zhaloba I. Die Ukraine verstehen // Paneuropa Oesterreich. – 2015. – Nr. 1. – 40. Jg. – S. 29-31.
 20. Zhaloba I., Osaciuk S. Die Konsulaten in Czernowitz (1868–1940) // Analele Bucovinei. – Bucureşti-Rădăuţi: Editura Academiei Române, 2015. – № 1. – S. 43-48.
 21. Гаврилов І.В., Жалоба І.В. «Фінляндизація» як виклик європейській системі безпеки: пан'європейський підхід до проблеми "нав'язаного" нейтралітету (70-ті роки ХХ сторіччя) // Україна дипломатична. – 2015. – Вип. 16. – С. 351-361.
 22. Жалоба І. Світова дипломатія і виклики ХХІ ст. // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід : збірник тез доповідей (23 грудня 2015 р., м. Київ). – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 11-13.
 23. Platzer W., Puschnig U., Zhaloba I. Horst Schumi – ein Motor der österreichisch-ukrainischen Beziehungen // Kärnten Dokumentation. Dialog und Kultur. Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2015 und Sonderthemen / Herausgeber: Peter Karpf, Thomas Kassl, Werner Platzer, Wolfgang Platzer, Udo Peter Puschnig. – Klagenfurt am Wörthersee, 2016. – Bd. 32. ­– S. 90-99.

 

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter