Календар подій

Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії (ІI семестр, 2021/2022 н.р.)