Календар подій

Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії (ІІ семестр, 2020/2021 н.р.)