358031eb21293df9ea774f431e26f557
Контактна інформація

i.bratko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук’яненка, 13-Б, каб.612

Братко Ірина Василівна

Завідувача кафедри. Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Дисципліни 2020/2021
 • Міжнародне приватне право для спеціальності 291
 • Міжнародне приватне право для спеціальності 081
 • Міжнародне приватне прав: Загальна частина для спеціальності 293
 • Міжнародне приватне прав: Особлива частина для спеціальності 293
 • Міжнародне економічне право: Теорія та основні галузі для спеціальності 293
 • Міжнародне економічне право: Міжнародне торговельне право для спеціальності 293
 • Вступ до професії:Правничі системи сучасності для спеціальності 293
Викладала:
 • Економічна дипломатія для спеціальності 293
 • Міжнародні економічні відносини для для спеціальності 291
 • Міжнародне інформаційне право для спеціальності 291
 • Стратегії розвитку науки для спеціальності 291

Біографія

Кандидат юридичних наук (2011 р.), тема дисертації «Правове регулювання міжнародної технічної допомоги», спеціальність 12.00.11 – міжнародне право.
 Доцент кафедри міжнародного права (2013 р.), спеціальність 12.00.11 – міжнародне право.

Освіта : 1980- 1986 рр. Київський політехнічний інститут, інженер - механік 1998-2000 рр. Українська академія зовнішньої торгівлі, спеціальність «міжнародне право».
1995 р. - Провідний спеціаліст Юридичного департаменту Фонду державного майна України.
1995-1998 рр. головний спеціаліст Управління міжнародного співробітництва країн та міжнародних організацій у галузі координації міжнародної технічної допомоги Національного агентства з питань розвитку та європейської інтеграції України.
2000-2002 р.. головний спеціаліст Юридичного департаменту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
2002-2004 рр. – юрист групи управління проектом МБРР «Україна через Інтернет» впровадження Голландського гранту (підготовка другої програмної системної позики), наданого Міжнародним банком реконструкції та розвитку.
2005-2008 рр. начальника відділу науково-методичного забезпечення міжнародних програм УАЗТ.
2002-2016 рр. – старший викладач, доцент кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
2016-2017 рр. – доцент кафедри міжнародного публічного права КНЕТУ.

З 2022 року . – завідувач кафедри міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції 

Професійний і науковий інтерес

Досліджує проблеми міжнародного права розвитку, міжнародного приватного права, міжнародного екологічного права, теоретичні питання імплементації норм міжнародного права. Вивчає та впроваджує інтерактивні методи викладання правових дисциплін.

Інше

Брала участь у реалізації спільного з Лондон Метрополітен Університетом (Великобританія) освітнього проекту «Підвищення кваліфікації державних службовців ІІІ-ІV рівня акредитації з питань європейської інтеграції» 2007- 2008 рр. Має 46 наукових та науково-методичних праць, приймала участь у роботі 10 НДР.


Основні публікації

1. Братко І.В. Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи розвитку. Монографія, - Одеса. : Фенікс, 2011. – 248 с. – (Серія «міжнародне право»)
2. Братко І.В. Діяльність міжнародних організацій у сфері міжнародно- правового регулювання надання та використання міжнародної технічної допомоги. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – К. : УДУФМТ, 2011 р. – №5(46). – С. 106-112.
3. Братко І.В. Міжнародно-правові аспекти упровадження Концепції сталого розвитку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – К.: УДУФМТ, 2011 р. – №6. – С. 67-73.
4. Братко І.В. Правотворча діяльність ООН у сфері надання міжнародної технічної допомоги країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012 р. - №2. - С.120-124.
5. Братко І.В. Міжнародне право розвитку: питання теорії. // Інформація і право К.: 2012 р. - №2(5)/2012, С. 33-39., Науково-дослідний центр правової інформатики.
6. Братко І.В. Правові аспекти надання міжнародної допомоги Європейського Союзу в рамках реалізації Європейської політики сусідства. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.64/ редкол.:С.В.Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип.. В.П.Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012. – 620 с., С. 33-39.
7. Братко І.В. Міжнародно-правове регулювання раціонального використання рибних ресурсів Світового океану. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності. – Львів : 2012 р. - №4. – С. 58-63.
8. Братко І.В. Особливості імплементації норм міжнародного права. // Актуальні питання публічного та приватного права. Науковий журнал. Одеса : 2015 р. - №2 (10) – С.113-120.
9. Братко І.В. Міжнародні суди у розвитку міжнародного права, // Часопис Київського університету права. – Київ. 2016 р. - №4. – С. 45-57.

10. Братко І. Міжнародна допомога США: правові та політичні аспекти. // Американська історія та політика: науковий журнал. – № 4. – К., 2017. C. 6-17 – 258 с. ISSN 2521-1706   УДК 94+32 (Index Copernicus).

11. Братко І.В. Україна-Канада: сучасні наукові студії: кол.моногр.: у 3-х книгах. Кн.1, підр. 2.5. Особливості реалізації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою., Луцк,: Вежа-Друк, 2018. ‑‑ С. 63-72.

12. Канадознавство: суспільство, культура, мова [Текст]: міжнародна кол.моногр. = CanadianStudies: Society, Culture, Language [Text]: CollectiveMonograph. – Луцк : Вежа-Друк, 2019 152 с., Розділ «Гендерна політика Канади: цивілізаційний шлях розвитку суспільства», С.20-34. ISBN 978-966-940-341-7

Powered by SobiPro