215
Контактна інформація

n.pavlenko@kubg.edu.ua

Павленко Ніна Олександрівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук

Біографія

Закінчила Донецький національний університет у 2007 р. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук.

Професійний і науковий інтерес

Гендерні дослідження у когнітивній лінгвістиці

Powered by SobiPro