Kushevsyka Natalya Mikola_500x650
Контактна інформація

n.kushevska@kubg.edu.ua

Кушевська Наталя Миколаївна

Старший викладач

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Перша іноземна мова (англійська
 • Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC
  (International Legal English Certificate)
 •  Іноземна мова (поглиблене вивчення)

Біографія

Освіта:

у 1998 р. закінчила Міжрегіональний інститут удосконалення вчителів, та отримала диплом вчителя англійської мови;

у 1999 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет, та отримала диплом філолога, викладач англійської та зарубіжної літератури;

у 2005 р. закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, та отримала диплом магістра міжнародного права.

Досвід роботи:

 • с/ш №295 - 01.90-24.08.95, посада: вчитель англійської мови;
 • Гімназія №191 -08.95-11.02.01, посада: вчитель англійської мови;
 • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі - 02.01-01.01.2016, посада: старший викладач кафедри англійської мови;
 • Київський національний торговельно-економічний університет - 01.01.2016 - 01.09.2016, посада: старший викладач кафедри сучасних європейських мов;
 • Київський університет імені Бориса Грінченка - 09.2016 -по теперішній час, посада: старший викладач кафедри іноземних мов.

 

Професійний і науковий інтерес

 • методика викладання англійської мови за професійним спрямуванням;
 • розробка курсів для викладання юридичної англійської мови;
 • лінгвістика і право, міжнародне право, юридична термінологія, стилістика юридичних текстів, загальне мовознавство.

Інше

Публікації:

Посібник:

 • International Law: [посібник] / [під загальною редакцією Г.П.Литнєвої] / Г.П. Литнєва, Л.Д.Дяченко, А.А. Горяйнова, Н.М. Кушевська, Т.В. Тарасенко, І.А. Петушкова, 2013. –205 с. (Рекомендовано МОН України – протокол № 1/11-12631 від 29.12.2011 року);

Статті:

 • Кушевська Н.М. / Компетентнісний підхід як основа оновлення змісту правової освіти / Н.М.Кушевська // тези доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток економіки в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право" (24 травня 2013р.) - Київ: УДУФМТ, 2013 - с. 404-407
 • Кушевська Н.М. / Economic Security of Ukraine/ Н.М.Кушевська // тези доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції " Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів" (29 травня 2014р.) .) - Київ: УДУФМТ, 2014 - с. 354-356
 • Кушевська Н.М. / Чинники, котрі зумовлюють актуальність компетентнісного підходу у сучасному освітньому процесі/ Н.М.Кушевська // тези доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції " Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва " (28 травня 2015р.) - Київ: УДУФМТ, 2015 - с. 395-398
 • Кушевська Н.М. / Teaching legal English as a second language/ Н.М.Кушевська // тези доповідей міжвузівського науково- методичного семінару в КНТЕУ , електронне видання (2016р.) - Київ: КНТЕУ, 2016 - с. 395-398
 • Кушевська Н.М. / Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції/ Н.М.Кушевська // тези доповідей V-го науково методичного семінару " Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах " (08 грудня 2016р.) - Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017 - с. 119-123

URI:

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20967

 • Кушевська Н.М. / Understanding of Human Rights through Teaching Legal English as a Second Language / Н.М.Кушевська // тези доповідей регіональної науково-практичної конференції " Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини " (07 квітня 2017р.) - Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017 - с. 26-29

URI:

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19748

 

-        Братко І.В., Кушевська Н.М. / Досвід дистанційного навчання у період пандемії In: X International Scientific and Practical Conference., 21-23 листопада 2020, Vancouver, Canada 2020

URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32955/

 • Братко І.В., Кушевська Н.М. / Питання класифікації міжгалузевих принципів міжнародного екологічного праваIn: Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27), 17 листопада 2020, м.Тернопіль.

URI: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33326

 

Підвищення кваліфікаціі:

Сертифікати:

закінчила он-лайн курси світового відкритого університету CORSERA:

1. Пройшла 6-тижневий он-лайн курс Лейденського університету «Тероризм та протидія тероризму. Теорія та практика» квітень- травень 2015;

2. Пройшла 8-тижневий он-лайн курс Західного резервного університету Кейза «Introduction to International Criminal Law» серпень 2015;

3. Пройшла 6-тижневий он-лайн курс університету штату Пенсільванія "Presumed Innocent? The Social Science of Wrongful Conviction" серпень 2015;

4. Пройшла 7-тижневий он-лайн курс  університету Дьюка "International Human Rights Law: Prospects Challenges" грудень 2015;

5. Пройшла 6-тижневий он-лайн курс університету штату Орегон "Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching" жовтень 2015;

6.  Пройшла 6-тижневий он-лайн курс University of Michigan “Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills”, квітень 2020;

7. Пройшла 7-тижневий он-лайн курс Lund University “European Business Law: Understanding the Fundamentals”, квітень 2020;

8. Пройшла 7-тижневий он-лайн курс The Hong University of Science and Technology “Business English for Cross-cultural Communication”, травень 2020;

9. Пройшла 7-тижневий он-лайн курс The Hong University of Science and Technology “Protecting Business Innovations via Trademark”, травень 2020;

10. Пройшла 6-тижневий он-лайн курс Utrecht University “Human Rights for Open Societies”, червень 2020;

11. Пройшла 6-тижневий он-лайн курс University of London “Introduction to English Common Law”, червень 2020;

 КУБГ:

12. Пройшла курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за лідерським модулем, листопад 2017 року;

13. Пройшла стажування у Київському інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на кафедрі англійської мови, листопад-грудень  2017 року;

14. Пройшла курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за дидактичним модулем, березень -квітень 2020;

15. Пройшла курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету за модулем з ІКТ в освіті , квітень-травень 2018 року;

СЕРТИФІКОВАНІ ЕНК:

Powered by SobiPro