І
Контактна інформація

i.shkarban@kubg.edu.ua

Шкарбан Інна Володимирівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філологічних наук (2008 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Перша іноземна мова (англійська)
  • Іноземна мова
  • Міжнародні екзамени з англійської мови
  • Іноземна мова професійного спрямування

Вчений секретар вченої ради Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Секретар Комісії з питань академічної доброчесності Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка

Біографія

Освіта

2007: Аспірантура Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2002: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Романо-германські мови і література», кваліфікація філолог, викладач іспанської та англійської мов і літератури

Досвід роботи

2015- і дотепер: доцент кафедри іноземних мов, факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

2010-2015: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

2009-2010: Карпатський інститут підприємництва університету «Україна», доцент кафедри іноземних мов та перекладу

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів: соціопрагматичні та лінгвокогнітивні аспекти сучасного дискурсу, дискурс аналіз, когнітивна лінгвістика.

Затверджена тема наукового дослідження: Англомовний математичний дискурс: лінгвокогнітивний аспект

Тема кандидатської дисертації: Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії: Дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – 201 с

Список публікацій.

Powered by SobiPro