Р
Контактна інформація

r.pavliuk@kubg.edu.ua

Павлюк Роман Олександрович

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

Біографія

Закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка у 2006 році, дошкільне виховання. Мова і література (англійська). У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії» зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» у спеціалізованій вченій раді Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Професійний і науковий інтерес

Проблеми використання ІКТ у навчально-виховному процесі сучасного вишу.

Powered by SobiPro