Д.В
Контактна інформація

485-20-81
d.olshanskyi@kubg.edu.ua

Ольшанський Дмитро Валентинович

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія

Закінчив Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка у 1997 році. У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за напрямом 13.00.09 – Теорія навчання, тема дисертації – „Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів”. У вищому навчальному закладі працює з 1996 року.

Професійний і науковий інтерес

 

Дидактичні та методичні аспекти вивчення іноземних мов в середній загальноосвітній (початковий етап) та вищій школі (навчання студентів філологічних спеціальностей специфіки ділової комунікації).

Список публікацій

 

Powered by SobiPro