image001
Контактна інформація

044-366-56-10
i.hrytsiak@kubg.edu.ua

Грицяк Ігор Андрійович

Професор

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат юридичних наук (1993), доктор наук з державного управління (2006), професор (2008), заслужений діяч науки і техніки України (2010)

Біографія

За фахом юрист.

Тема кандидатської дисертації: "Правові та організаційніпроблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування", спеціальність 12.00.02 – державне право та управління; адміністративне право; фінансове право.

Тема докторської дисертації :"Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні", спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

У 1982 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1982 по 1987 рік працював слідчим прокуратури Подільського р-ну м.Києва.

З 1987 р. до ц. ч. здійснює науково-педагогічну та державно-службову діяльність у різних наукових і вищих навчальних закладах та уряді. Зокрема працював:

−       науковим співробітником відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.М. Корецького Національної академії наук України (1987–1993);

−       координатором навчальної програми державного управління Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України (далі ‑ ІДУС) [за сумісництвом] (1992-1993);

−       завідувачем кафедри права і законотворчого процесу ІДУС (1993–1995);

−       завідувачем кафедри права та законотворчого процесу Української академії державного управління при Президентові України (далі УАДУ) (1995–1996);

−       деканом правничого факультету Національного університету “Києво-Могилянська академія” [заснував факультет, працював за сумісництвом] (1996);

−       помічником, а пізніше ‑ першим помічником Прем’єр-Міністра України (червень 1996 – липень 1997);

−       завідувачем кафедри управління містом УАДУ (вересень 1997 – квітень 1998);

−       директором Центру правових та підприємницьких досліджень (громадське об’єднання) (1998-2001);

−       доцентом кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України (далі НАДУ) (2001-2003);

−       докторантом кафедри державного управління і менеджменту НАДУ (2003-2006);

−       професором кафедри європейської інтеграції НАДУ (березень 2006 – вересень 2006);

−       завідувачем кафедри міжнародного та європейського права Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана (вересень 2006 – серпень 2007);

−       професором кафедри європейської інтеграції НАДУ (2007);

−       в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції НАДУ (2007-2008);

−       завідувачем кафедри європейської інтеграції НАДУ (вересень 2008 – вересень 2014).

Професійний і науковий інтерес

З 2001 р. досліджує проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції, регіонального та глобального врядування, європейського та міжнародного права, є відомим фахівцем у галузі науки державного управління. Має більше 180 наукових та науково-методичних праць, зокрема з державно-правових проблем, теорії та історії державного управління, європейського та міжнародного права, європейської та євроатлантичної інтеграції. Серед них ‑ фундаментальні монографічні дослідження: “Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади” (2005), “Європейське управління: теоретико-методологічні засади” (2006), навчальні посібники “Право та інституції Європейського Союзу” (2004, 2006), “Європейська та євроатлантична інтеграція” (2007), “Правова та інституційна системи Європейського Союзу” з грифом МОН України (2009), підручник “Правова та інституційна основи Європейського Союзу” з грифом МОН України (2009), "Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління»" (2013), які заклали теоретичні підвалини нового наукового напряму у науковій галузі “державне управління” та поповнили навчально-методичну базу у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Входить до складу редколегій кількох наукових фахових видань з державного управління та парламентського видання "Віче", є членом двох спеціалізованих вчених рад, зокрема в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Підготував кандидатів наук: юридичних – 1, з державного управління – 12, докторів наук з державного управління ‑ 2. 

Інше

Нагороджений Почесною грамотою (2004) та Подякою (2006) Київського міського голови, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р., Почесною грамотою (2012) Міністерства економічного розвитку і торгівлі Автономної Республіки Крим. Від Прем’єр-міністра України отримав 29 листопада 2010 р. Подяку. У 2010 році удостоєний Почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Має 3-й ранг державного службовця.

Володіє іноземними мовами – англійською, німецькою (середній рівень), російською - вільно.

Powered by SobiPro