2
Контактна інформація

s.sokolovska@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-Б

Соколовська Світлана Володимирівна

Доцент

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук (2005 р.), доцент (2008 р.)

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Іноземна мова професійного спрямування
  • Іноземна мова для медій

Біографія

Освіта

1993-1998 – навчання на філологічному факультеті Криворізького державного педагогічного університету.

1999-2002 – навчання в аспірантурі Інституту педагогіки АПН України, лабораторія навчання іноземних мов.

2015-2017 – навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка, спеціальність «Державне управління».

Досвід роботи

09.2017 – дотепер    доцент кафедри іноземних мов, Факультет права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

06.2016 - 09.2017        заступник  декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

09.2013 - 06.2016       заступник директора  з науково-методичної та навчальної роботи Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка;

09.2006 - 09.2013  завідувач кафедри практики та методики навчання англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

09.2002 - 09.2006       старший викладач кафедри теорії та методики навчання іноземних мов філологічного факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (09.2000 – 09.2002 – за сумісництвом);

09.2000 – 06.2001      вчитель англійської мови у школі «Плекальня» за сумісництвом (м.Київ);

08.1998 - 09.1999      вчитель англійської мови у школі № 32 (м.Кривий Ріг).

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів: формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів вищих навчальних закладів, лінгвопрагматичні аспекти комунікації.

Тема кандидатської дисертації «Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя».

Має 38 наукових та навчально-методичних публікацій.

Інше

Стажування та підвищення кваліфікації

2016     Мовна школа St.Giles International, підвищення кваліфікації за програмою Кембриджських іспитів, Велика Британія, м. Брайтон (13.06-24.06.2016) і м. Лондон (26.06-20.08.2016),  (сертифікат С1, рівень Advanced);

2016   Тренінг підвищення управлінської компетентності керівників-лідерів, Київський університет імені Бориса Грінченка, (19-20 квітня, сертифікат);

2015     Навчальний курс «Базові навички медіації», Київський університет імені Бориса Грінченка (11-18 лютого, сертифікат).

2012    Курси підвищення кваліфікації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. 2-й рівень ІКТ-компетентностей викладача», Київський університет імені Бориса Грінченка, (сертифікат, 110 год).

2010    Підвищення кваліфікації в рамках  ELT Professional Development Workshops on “Teacher Learning through Lesson Study”, Посольство США в Україні (сертифікат, 10.2009 – 04.2010).

2009   Підвищення кваліфікації в рамках ELT Training Seminar “Methodologies for Teaching English as a Foreign Language”, Посольство США в Україні (сертифікат, 9.02 – 27.04 2009).

 

Участь у міжнародних проєктах:

2014                Програма обміну "Акредитація в США як інструмент забезпечення якості освіти" за сприяння МOН України та Посольства США в Україні (США, 18.10-01.11.2014 р.).

2010-2012      Участь у пілотуванні міжнародного проекту «Steps to Success» для підвищення рівня методичної компетентності учителів шкіл за сприяння Британської ради в Україні (м.Стамбул, м.Київ).

 

Участь у міжнародних наукових конференціях:

2014    Участь у міжнародній науковій конференції «Linguistics of discourse: on the crossroads of ideas and research», Польща, Oльштин (25-28 червня 2014).

2013     Участь у 18th National Annual IATEFL Ukraine Conference, Київ, Британська Рада (сертифікат, 19-20 квітня 2013).

2013     Участь у міжнародній науковій конференції «Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактические аспекты», Росія, м.Санкт-Петербург (виступ, сертифікат 13-15 травня 2013).

 

Відповідальний секретар наукових видань:

2012 –  2014 рр. – відповідальний секретар збірника наукових праць «Studia Philologica», Київський університет імені Бориса Грінченка.

2007 –  2012 рр. відповідальний секретар і член редакційної колегії журналу студентських наукових праць «Наукові студії студентів-грінченківців», Київський університет імені Бориса Грінченка.

Powered by SobiPro