VI-й щорічний науково-методичний семінар "Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах"

14 грудня 2017 року кафедрою англійської мови було проведено VI-й щорічний науково-методичний семінар "Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах".

Учасниками семінару розглядалися різноманітні проблеми формування іншомовної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців у контексті їх професійної підготовки.


Зокрема, доповіді учасників були присвячені наступним темам:

1. Кнодель Л.В. Європейський мовний портфель.
2. Ольшанський Д.В. Особливості підготовки студентів до складання міжнародних стандартизованих екзаменів з англійської мови.
3. Громова Н.М.  Інтелектуальний розвиток студентів та успішність у навчанні.
4. Скуратівська Г.С.  Лексико-семантичні  особливості  англійських дієслів наукового стилю  для навчання  студентів вищих закладів освіти
5. Гродський І.Я. Робота з ЕНК та засоби тестового контролю знань студентів.
6. Заверуха Ю.Г. Розвиток крос-культурної комунікативної компетентності у студентів спеціальності "Країнознавство" у процесі вивчення англійської мови.
7. Кисельова І.І. Метод проектів як технологія особистісно-орієнтованого підходу на заняттях англійської мови зі студентами немовних спеціальностей.
8. Бондар О.Ю. Розвиток мовленнєвої креативності у навчанні іншомовного мовлення студентів непрофільних спеціальностей 
9. Павлова Г.В. Співпраця між викладачем і студентами як передумова навчання критичного мислення.
10. Михайлик О.П. Формування професійно-комунікативної активності студентів методом кооперативного навчання.
11. Ожема І. New generation teaching in higher school.
12. Скринник Л.М. Скринник М.В. «Особливості інтерактивного навчання іноземної мови професійного спрямування».
13. Домнич Л.М. Педагогічні аспекти навчання іноземних мов. 
14. Коромисел М.В. Формування перекладацьких навичок у студентів вищих навчальних закладів на матеріалі громадсько-політичної літератури.
15. Кушевська Н.М. Методи мотивації навчальної діяльності студентів.
16. Павленко Н.О. Особливості розвитку англомовної комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей 
17. Тугай О.М. Формування вмінь іншомовного професійного спілкування у студентів-журналістів. 
18. Коромисел М.В. Формування перекладацьких навичок у студентів вищих навчальних закладів на матеріалі громадсько-політичної літератури.
19. Кушевська Н.М. Методи мотивації навчальної діяльності студентів.