Наукова робота професорсько-викладацького складу

 

Наукові дослідження на кафедрі іноземних мов здійснюються індивідуально 11 викладачами в рамках загальної теми кафедри «Формування середовища навчання англійської мови за професійним спрямуванням у вищих навчальних закладах»

 

У 2019 році викладачами кафедри опубліковано наукові статті у збірниках наукових праць, у тому числі виданнях, що входять до наукометричних баз, а саме: переглянути